Transparentnější veřejné zakázky

Úřad vlády zavedl během uplynulých měsíců řadu opatření v rámci boje proti korupci. Zejména se jedná o nové vnitřní předpisy úřadu, včetně nového organizačního řádu. Tím byly jednoznačně vymezeny kompetence zaměstnanců při současném prohloubení kontrolních mechanismů. Úřad vlády tak zásadně zeštíhlil.

Základním vnitřním předpisem je směrnice k hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly Úřadu vlády České republiky na rok 2011. Ta nastavila pravidla k hospodaření s rozpočtovými prostředky a zavedla odpovědnost ředitelů organizačních útvarů Úřadu vlády za svěřené prostředky. Dalším krokem bylo vydání nové směrnice k postupu při zadávání veřejných zakázek, která zavedla odpovědnost konkrétních vedoucích zaměstnanců Úřadu vlády při zadávání veřejných zakázek a za dodržování právních předpisů týkajících se veřejných zakázek a rozpočtových prostředků.

Úřad vlády zároveň na svých internetových stránkách zveřejnil všechny veřejné zakázky za rok 2010, u nichž bylo provedeno zadávací řízení a u nichž byla uzavřena smlouva s dodavatelem.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+