Hlavní navigace

Tuzemský reverse - charge: od ledna 2012 i pro stavební a montážní práce

 Autor: 258398
Dagmar Kučerová

Režim „samovyměření daně“ se od příštího roku vztahuje i na stavební a montážní práce. Čtěte, jak bude tuzemský reverse-charge vypadat v praxi.

Peripetie kolem novely zákona o DPH nekončí. Prozatím nebyla schválena Senátem. Nejdůležitější změnou je samozřejmě změna snížené sazby na 14 %, ale novela obsahuje celou řadu dalších legislativních úprav. Je čas na jejich připomenutí. Ovšem změny pro rok 2012 nepřináší pouze uvedená novela zákona. Některé již byly schváleny spolu s dubnovou novelou zákona s odloženou účinností od 1. ledna 2012. Především se jedná o nové ustanovení § 92e zákona o DPH tzv. tuzemský reverse-charge u stavebně montážních prací. Čtěte také: Změny v DPH: Jak se mění místa plnění? Čtěte důležité novinky

Výčet vybraných změn zákona o DPH

Návrh novely zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. ledna 2012:

 • mění sníženou sazbu z 10 % na 14 %. Základní 20% sazba se prozatím nemění. Od roku 2013 by mělo dojít ke sjednocení na 17,5 %
 • umožňuje opravu základu daně a  daň z plnění v cizí měně použitím kurzu platného první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy
 • zpřesňuje náležitosti opravného daňového dokladu u tzv. bonusů a skont
 • překážkou uplatnění nároku na odpočet nebudou scházející údaje rozhodné pro výpočet daně nebo DIČ. Plátce bude mít možnost chybějící náležitosti prokázat jiným způsobem
 • zavádí novou desetiletou lhůtu pro úpravu nároku na odpočet u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor
 • rozšiřuje situace, kdy odběratel ručí za nezaplacenou daň dodavatelem. Jedná se o případy nezaplacení odběratelem zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem za zdanitelné plnění na účet vedený mimo ČR.

Přenesení daňové povinnosti – tuzemský reverse charge

Režim reverse-charge neboli „samovyměření daně“ znamená přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění). Zjednodušeně řečeno povinnost přiznat daň má příjemce (odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění. Na základě směrnice o DPH si mohou členské státy EU stanovit, že u zákonem vyjmenovaného zboží nebo služeb je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno, tj. odběratel. Výhodou „reverse-charge“ je, že nedojde k situaci, kdy jeden plátce přizná daň a druhý uplatní nárok na odpočet. Nemůže ani dojít k nezaplacení daně, protože systém nevyžaduje vynaložení finančních prostředků (obdobně se postupuje např. při pořízení zboží z jiných členských států). Čtěte také: Jak je to s DPH u neplátce při dovozu zboží z EU a prodeji v Česku?

 

Zákon hovoří o plátci poskytovateli a plátci příjemci. Logicky se tento režim nepoužije v případě poskytnutí plnění osobě, která není plátcem DPH. V těchto případech nadále přizná daň poskytovatel plnění (dodavatel).

Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92b až 92e zákona o dani z přidané hodnoty použije plátce při uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku v případech:

 • dodání zlata plátci (s výjimkou dodání zlata České národní bance)
 • dodání šrotu a odpadu – uvedeno v příloze č. 5 k zákonu o DPH plátci
 • převodu emise povolenek na emise skleníkových plynů plátci
 • poskytnutí stavebních prací plátci – účinnost od 1. ledna 2012
Zákon o dani z přidané hodnoty v § 92e píše, že při poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 

Reverse-charge na stavebně montážní práce v praxi

A jak bude „samovyměření daně“ v praxi fungovat? Poskytovatel plnění (dodavatel) vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu. Jediné, co bude scházet, je výše daně. Naopak zde bude povinně uvedeno, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Povinností příjemce je doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně. Příjemce rovněž zodpovídá za správně stanovenou sazbu daně a vypočtenou DPH. Čtěte také: Snížení paušálů nebo limitu pro DPH. Příležitost pro účetní a poradce

Důležitým datem je den uskutečnitelného zdanitelného plnění. Při poskytnutí stavebních prací jde o službu. Dnem poskytnutí služby je den vystavení daňového dokladu nebo dokladu na přijatou úplatu, jestliže nastane dříve. V případě uzavření smlouvy o dílo je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den převzetí a předání díla, případně dílčí plnění uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. Čtěte také: Kdy použít sníženou sazbu DPH při stavebních a montážních pracích?

Povinná evidence k „reverse charge“

Oba plátci DPH, tedy poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel i odběratel) vedou v souladu s § 92a zákona o DPH pro daňové účely evidenci. Ta povinně obsahuje:

 • identifikační číslo plátce, který plnění uskutečnil/pro kterého bylo uskutečněno
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • základ daně
 • rozsah a předmět plnění

Tato evidence (záznamní povinnost) se pravidelně předkládá finančnímu úřadu ve lhůtách pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty. Formát a strukturu uvádí ministerstvo financí na svých internetových stránkách – Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti.

Našli jste v článku chybu?

26. 10. 2011 7:55

Dobrý den,

nezáleží, zda se jedná stavební firmu, ale zda jsou fakturovány stavební nebo montážní práce. Potvrdil i Jan Molín, daňový poradce ze společnosti Mivo: Generální dodavatel, který bude fakturovat stavební práce investorovi, bude při splnění zákonných podmínek fakturovat bez DPH a investor bude “samovyměřovat” DPH.

Dagmar Kučerová7. 2. 2012 13:41

Zednictví (neregistrovaný)

Oprava příjmu, má být 250000 a né 2500000, došlo k překlepu.

Podnikatel.cz: Hospody a EET? Mají technické problémy

Hospody a EET? Mají technické problémy

DigiZone.cz: R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

120na80.cz: Horní cesty dýchací. Zkuste fytofarmaka

Horní cesty dýchací. Zkuste fytofarmaka

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Vitalia.cz: Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Root.cz: Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Vitalia.cz: Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru

Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru

Měšec.cz: Stavební spoření: alternativa i pro seniory

Stavební spoření: alternativa i pro seniory

Vitalia.cz: Láska na vozíku: Přitažliví jsme pro tzv. pečovatelky

Láska na vozíku: Přitažliví jsme pro tzv. pečovatelky