Daňové tipy: Tvorba rezerv

Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku může také snížit základ daně. Rezervy se musí vytvářet na opravy nikoli na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Zákon o rezervách určuje 2 základní podmínky, kdy lze vytvářet rezervy. První podmínkou je, že majetek se daňově odepisuje déle než 5 let, tj. patří do 2. až 6. odpisové skupiny majetku. Druhou podmínkou je minimální doba tvorby rezervy. Rezervy se musí tvořit alespoň dvě zdaňovací období.

Novinkou v podmínkách tvorby rezerv je, že na rezervy, které se začnou vytvářet v roce 2009, je povinné deponování peněz na samostatný bankovní účet nejpozději v termínu pro podání daňového přiznání.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+