Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Týká se vás #EET? Víme, jaké údaje o svých provozovnách musíte zadat do systému

Daniel Morávek

Koho se týká evidence tržeb, musí v rámci aplikace EET vyplnit údaje o svých provozovnách, a to ještě před získáním certifikátu.

Oznamování údajů o provozovnách upravuje § 17 zákona o evidenci tržeb. Ten říká, že poplatník je povinen prostřednictvím společného technického zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Dojde – li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká.

Pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Toto vymezení vychází z výkladu občanského zákoníku a nejde o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona. Pojem „provozovna“ se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky…) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby.

V aplikaci EET budou o provozovnách zadávány poplatníkem tyto údaje:

  • Název provozovny: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
  • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku)
  • Stav: aktivní/přerušená/zrušená
  • Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
  • Lokalizační údaj podle typu provozovny: stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p/č.o, obec, PSČ), mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace, virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně bude po zadání údaje přiděleno systémem finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které je poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny. 

Poskytuje-li poplatník služby u zákazníka (např. malířské služby u zákazníka) a nemá-li provozovnu ve smyslu živnostenského zákona, zaeviduje poplatník v aplikaci EET provozovnu na adrese sídla podnikatele. Pro podnikatele – právnickou i fyzickou osobu – je pak definice sídla uvedena v § 429 občanského zákoníku.

Content 2017 - tip Creative Dock

Pro účely splnění oznamovací povinnosti podle ZoET naopak nebudou provozovnou ta místa, ve kterých je sice fakticky provozována živnost (naplňuje znaky provozovny podle živnostenského zákona), ale nepřijímá zde platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (např. výrobní hala, sklad – místa, která formálně splňují požadavek zákona, že se jejím prostřednictvím provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, ale vyrobené zboží se v ní neprodává).

Čtěte více: 5 povinností, které musí splnit každý podnikatel, kterého se EET týká

Našli jste v článku chybu?
25. 11. 2016 13:19
Milan König (neregistrovaný)

Pokud peníze za vaše zboží inkasuje někdo jiný (a pak Vám je pošle, případně pošle tržbu sníženou o nějakou částku za použití jeho výdejního místa) tak spadne do nepřímého zastoupení §8.

Tedy ten kdo vydává zboží (byť cizí) a přejímá peníze ten eviduje tržbu jako vlastní a vydává vlastní účtenku se svým dič a se svou provozovnou.

Já to nevymyslel. Takto je to v zákonu. Viz uvedený paragraf a jeho vysvětlení v Metodickém pokynu k EET.

Vás (jako majitele zboží) by se EET týkalo pouze v případě,…

8. 11. 2016 22:22
Čtenář (neregistrovaný)

Jaká provozovna se uvádí na daňovém dokladu, když je zakázka s daňovým dokladem předána do výdejniho místa jiného podnikatele na základě smlouvy o výdejním místu? Sídlo podnikatele, který zakázku i s dokladem vystavil nebo je nutno evidovat provozovnu jiného podnikatelského subjektu jako vlastní..? ..to je přeci nesmysl... A jak to bude fungovat např. u ulozenky, PPL parcel shopu apod. kde těch provozoven je několik stovek či tisíců?