Účetní doklady 2008 připravte k archivaci

Vyplnili jste daňové přiznání, zpracovali všechny doklady a co s nimi nyní? Podle Zákona o účetnictví je nutné uschovat účetní záznamy ve většině případů 5 let od konce účetního období, kterého se záznamy týkají.

Novelizace Zákona o účetnictví se týká úschovy záznamů v případě trvání záruční nebo reklamační doby. Účetní jednotka uschovává účetní záznamy po dobu, po kterou běží záruční lhůta nebo reklamační doba a to i v případě, že klasická lhůta úschovy účetních záznamů již proběhla.

Úplnou novinkou je úschova účetních záznamů, které se vztahují k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku. Účetní jednotka uschová účetní záznam do konce účetního období, které následuje po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky či závazku.

Doba úschovy účetních záznamů:

  • 10 let se uschovává účetní závěrka a výroční zpráva,
  • 5 let se uschovávají účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy a účtový rozvrh,
  • 5 let se uschovávají účetní záznamy, kterými účetní jednotka dokládá formu vedení účetnictví.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Instagram pro firemní i osobní marketing

  •  
    Jak zakládat a používat účty.
  • Jak publikovat a vyhodnocovat.
  • Jak si poradit s hastagy.

Detailní informace o školení Instagram»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+