Účtujte.cz využívá účtů Podnikatel.cz

Nová aplikace Účtujte.cz, která umožní podnikatelům a účetním vést účetnictví online, využívá účtů Podnikatel.cz. Ten uživatel, který se již dříve registroval na stránkách Podnikatel.cz či na diskuzním fóru Podnikatel.cz, má již automaticky zřízen přístup do internetového účetnictví. Není zapotřebí vytvářet nový účet.

Online účetnictví ocení především malí podnikatelé a živnostníci, pro něž je určena základní verze služby Účtujte.cz. Ta je do maximálního počtu 50 dokladů zcela zdarma. Nižší verze služby nabízí kromě fakturace také daňovou evidenci, peněžní deník, párování plateb, nebo třeba importy bankovních výpisů, od úrovně Účtujte+ je k dispozici i vedení skladu a objednávek. Vyzkoušet službu Účtujte.cz

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+