Jaký je rozdíl mezi úroky z úvěrů a lichvou?

Nejběžnějším finančním nákladem jsou úroky. Úroky jsou cenou cizího kapitálu – úvěrů nebo půjček. Finanční náklady jsou spojené s finančním majetkem podniku, tj. peněžními prostředky a cennými papíry. Účty finančních nákladů jsou začleněny podle směrné účtové osnovy především v účtové skupině 56 a dále ve skupině 57.

Pokud není výše úroku ve smlouvě předem stanovena, dlužník platí úroky ve výši obvyklé. Žádný zákon nestanoví nejvyšší přípustný úrok, definuje však, co je to lichva.

Lichva byla dříve považována za jeden z nejtěžších hříchů, dnes je podle českého zákona považována za trestný čin. Lichva je upravena v § 253 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Podle trestního zákona se nehovoří o lichvě při vysokých úrocích, ale jako o zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti nebo rozrušení dlužníka.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Landing page jako součást inbound marketingové strategie

  •  
    Jak vytvářet landing page do 1 hodiny
  • Jak postavit na nohy vaše současné landing page
  • Jak vyhodnocovat všechny vaše vstupní stránky webu

Detailní informace o školení Landing page jako součást inbound marketingové strategie »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+