Úroky z úvěru uplatněné manželi

Při výpočtu daně se rovněž použije odpočet nezdanitelné částky v podobě zaplacených úroků z úvěru stavebního spoření nebo z hypotečních úvěrů na financování zákonem stanovených bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Nemusí se jednat o bytovou potřebu vlastní, ale v souladu s odst. 3 také užívanou k trvalému bydlení druhého z manželů, potomků nebo prarodičů. V případě, že je účastníků úvěrové smlouvy více, může úroky uplatnit buď jedna z nich, anebo každá z nich, a to rovným dílem. Maximálně je možné odečíst v úhrnu 300 000 Kč ročně. Jestliže by se úroky platily pouze po část roku, je možné snížit základ daně o 25 000 Kč za každý kalendářní měsíc. Čtěte více: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+