Jak se v účetnictví rozdělují a účtují úvěry

Předmětem smlouvy o úvěru jsou peněžní prostředky. Věřitel se ve smlouvě zaváže, že na požádání dlužníka poskytne ve prospěch dlužníka peníze do určité částky. Dlužník se ve smlouvě o úvěru zaváže, že peněžní prostředky vrátí. Z hlediska účetního lze úvěry dělit na krátkodobé a dlouhodobé. Rozhodující je doba splatnosti.

Při rozhodování, na jaký účet budeme úvěr účtovat, bereme v úvahu dobu splatnosti od jeho vzniku. Pokud je doba splatnosti kratší než jeden rok, jedná se o krátkodobý úvěr.

Podle směrné účtové osnovy účtujeme bankovní úvěry na účty skupin:
  • 23 – Krátkodobé bankovní úvěry
  • 46 – Dlouhodobé bankovní úvěry

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+