Ve Státním fondu dopravní infrastruktury bude méně peněz

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2009 počítá se snížením objemu financí o 3,5 mld. Kč. Nejvíce peněz má dodat stát – celkem 38 miliard, EU by měla přispět 36 miliardami korun. Zbytek je tvořen úvěrem od Evropské investiční banky.

Celkový objem výdajů pro rok 2009 má činit 84,5 mld. Kč. Snížení vzhledem k letošnímu roku je důsledkem vládní snahy o ozdravení veřejných financí.

Mezi příjmy SFDI patří výnos ze silniční daně, převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv a převody výnosů z poplatků za použití vybraných druhů dálnic. Tím je zajištěno, že část peněz utracených za používání dopravních prostředků se vrací do infrastrukturních investic.

Rozpočet je nyní v připomínkovací fázi. Dále se jím bude zabývat vláda.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení App Store optimalizace

  •  
    Jak dostat svou mobilní aplikaci mezi lidi
  • Jak na akvizici uživatelů mobilních aplikací na českém i světovém trhu
  • Jak správně spustit, propagovat, měřit a vyhodnotit svoji aplikaci v Google Play i v Apple App Store

Detailní informace o školení App Store optimalizace »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+