Venkov, nejlepší místo pro život i podnikání

Ministr zemědělství Petr Gandalovič představil Reformu zemědělské politiky. Její motto zní: Venkov, nejlepší místo pro život i podnikání. Gandalovič tvrdí, že nepodléhá agrární lobby a Ministerstvu zemědělství jde nejen o rozvoj samotného zemědělství, ale také o rozvoj života na venkově. Ministerstvo mluví jednak o domácí zemědělské politice, která by měla mj. směřovat k podpoře konkurenceschop­nosti, ale také o zahraniční zemědělské politice plynoucí z členství Česka v Evropské unii.

Ministerstvo a vláda se chtějí zaměřit na Podporu konkurenceschop­nosti a omezení byrokracie v podnikání. Za své cíle v této oblasti považují:

 • podporu konkurenceschop­nosti
 • snížení administrativní a byrokratické zátěže podnikatelů v zemědělství
 • usnadnění vstupu do zemědělského podnikání a rozvíjení potenciálu podniků na bázi rodinných farem
 • umožnit podnikatelům co nejšiřší elektronickou komunikaci se státní správou
 • podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů
 • privatizaci podniků, které neplní veřejnou funkci

Mezi další reformní kroky ministerstva patří záměr narovnat vlastnické vztahy k půdě, a to do roku 2011. Jedná se například o pozemky nedobrovolně odevzdané družstvům, na které jejich původní majitelé stále ještě čekají. Či o obnovení historických hranic pozemků.

V mezinárodním měřítku se chce ministerstvo respektive vláda zasadit o liberálnější pojetí Společné zemědělské politiky Evropské unie. Poukazuje například na velké množství regulací a pravidel.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

 •  
  Jak připravit šablonu moderního e-mailu
 • Jak spustit automatizované kampaně
 • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+