Veřejné zakázky pod přísnější kontrolou

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách. Návrh novely, která by měla zásadně posílit transparentnost při zadávání veřejných zakázek, předloží ministerstvo vládě ve 2. pololetí příštího roku. Výraznou změnou projde i systém zadávání veřejných zakázek na ministerstvu pro místní rozvoj. Bude zaveden institut záměru veřejné zakázky, který zajistí důslednou informovanost a kontrolu připravovaných tendrů resortu.

Rozšířím okruh osob, které schvalují zadávací dokumentace zakázek, tím se vyloučí případné chyby v dokumentaci, sdělil ministr Kamil Jankovský. Dodává, že nákup složitých informačních systémů a technologií, bude nově podmíněn oponentním posudkem na předmět veřejné zakázky. Díky nezávislému posudku bude předmět veřejné zakázky stanoven srozumitelně. Nedojde k jejímu nadhodnocení a vyloučí se zvýhodnění konkrétního dodavatele.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+