Více než 3 tisíce lidí přišlo vloni o nemocenské

ČSSZ provedla v roce 2010 o 23 % více kontrol práce neschopných než v roce 2009. Nejvíce se kontrolovalo v Moravskoslezském kraji a také ve Středočeském kraji. Nejméně naopak ve Zlínském kraji. Na základě těchto kontrol bylo kráceno nebo odňato nemocenské 3468 pojištěncům.

Nemocní jsou povinni dodržovat stanovený léčebný režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Dále musí sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a označit byt a zvonek jmenovkou. Kontrolu provádějí pověření zaměstnanci OSSZ/PSSZ/MSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Nemocný musí prokázat svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce (tj. 2. díl tzv. neschopenky), do kterého pověřený pracovník zaznamená datum, čas kontroly a svůj podpis.

Nic nepomohou výmluvy na nefunkční zvonek, tvrdý spánek nebo další originální výmluvy, které ČSSZ zveřejnila:

 • neslyšel jsem zvonek, protože mám malý rozsah bezdrátového zvonku,
 • nemám označený byt, protože jmenovku mi stále děti strhávají,
 • sekal jsem na zahradě trávu pro králíky, protože tchýně prohlásila, že jsem línej a mám něco dělat,
 • doma pořád brečelo choré dítě, tak jsem šel marodit ke své matce,
 • po rozvodu manželství přespávám v autě,
 • svou nepřítomnost omlouvám výbuchem kotle.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro pokročilé

 •  
  Důležité principy fungování PPC reklamy
 • Optimalizační postupy běžících kampaní
 • Práce s aplikací AdWords editor

Detailní informace o školení PPC reklamy pro pokročilé »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+