Hlavní navigace

Víme, co musíte udělat, pokud uděláte v kontrolním hlášení k DPH chybu

 Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Daniel Morávek

Jestliže se v kontrolním hlášení „seknete“, musíte, podobně jako v případě daňového přiznání, svoji chybu napravit. Čtěte, jakým způsobem.

Kontrolní hlášení se již blíží mílovými kroky. Především pak v počátcích, než se s novinkou podnikatelé sžijí, se však dá očekávat, že budou kontrolní hlášení obsahovat chyby. To, jak s pochybením naložit, bude záviset na tom, kdy na něj přijdete a o jaký se jedná přešlap.

Čtěte také: 5 problémů, které se pojí s kontrolním hlášením

Jak naložit s chybami

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Od roku 2016 budou muset plátci DPH podávat pravidelně kontrolní hlášení. Plátce – právnická osoba, bude podávat kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Plátce, který je fyzickou osobou, však bude podávat kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Čtvrtletní plátci fyzické osoby tedy jednou za kvartál. První kontrolní hlášení se tak musí podat do čtvrtka 25. února 2016 a do pondělí 25. dubna 2016.

Kontrolní hlášení může být řádné, opravné nebo následné. Terminologie se sice liší od daňových přiznání, ale princip zůstává podobný. Běžně budou podnikatelé využívat řádné kontrolní hlášení. Jakmile udělají v hlášení chybu, budou muset vyplnit hlášení opravné nebo následné. Opravné se vyplní tehdy, pokud na chybu přijdou ještě před vypršením lhůty pro podání řádného kontrolního hlášení. Následné kontrolní hlášení pak budou muset podnikatelé podat, pokud chybu zjistí po uplynutí lhůty pro řádné kontrolní hlášení. Následné kontrolní hlášení je nutné podat do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů uvedených v již podaném kontrolním hlášení.

Jestliže jste například v řádném kontrolním hlášení za měsíc leden uvedli chybné číslo několika faktur a na chybu přijdete 22. února, můžete podat opravné kontrolní hlášení, a to do 25. února. Jestliže byste však na chybu přišli až třeba 2. března, máte za povinnost podat následné kontrolní hlášení, a to ve lhůtě do 7. března (do pěti dnů od zjištění chyby).

Co dělat, když…

Finanční správa uvádí na svém webu i komplikovanější případy a způsoby řešení:

Příklad 1

Dne 15. června 2016 jsme zjistili, že jsme v lednu 2016 uplatnili nesprávnou sazbu daně u několika uskutečněných plnění. Musíme podat dodatečné daňové přiznání a následné kontrolní hlášení za leden 2016? A pokud ano, v jakém termínu?

Zjistíte-li, že jste uvedli nesprávnou sazbu daně, je nezbytné opravit původně chybně vystavené daňové doklady postupem dle § 43 zákona o DPH. V návaznosti na takto provedenou opravu je dále nutné do 22. června 2016 (do 5ti pracovních dní od zjištění nesrovnalostí) podat následné kontrolní hlášení za měsíc leden 2016, ve kterém uvedete všechny údaje z lednového kontrolního hlášení a promítnete opravy. Nicméně dále jste povinni podat dodatečné daňové přiznání k DPH za měsíc leden 2016, a to do konce následujícího měsíce (tj. je nutné podat dodatečné daňové přiznání za leden 2016 do 31. července 2016).

Příklad 2

Uskutečněné zdanitelné plnění (dodání lepenkových krabic ve výši 30 000 Kč včetně daně) z března 2016 bylo zčásti reklamováno a jako dodavatel (společnost s. r. o.) jsem v květnu 2016 vydal opravný daňový doklad a snížil jsem hodnotu dotčeného plnění (základ daně a daň) pro svého odběratele. Opravný daňový doklad byl doručen odběrateli na začátku června 2016. Rozdíl oproti původnímu plnění je –15 000 Kč. Jak mám vykázat tyto změny do kontrolního hlášení?

Jedná se o opravu základu daně a výše daně podle § 42 zákona o DPH. Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním spadajícím do období, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad (§ 42 odst. 3 písm. b) zákona o DPH). Tyto změny budou uvedeny v řádném kontrolním hlášení za měsíc červen 2016 v oddíle A.4. (podle absolutní hodnoty opravy – tato je nad limit 10 000 Kč včetně daně, pokud by byla nižší – uvede se do oddílu A.5. kontrolního hlášení) s tím, že se uvede rozdíl mezi opraveným a původním základem daně, resp. i rozdíl mezi opravenou a původní daní (týká se vámi zmíněné hodnoty –15 000 Kč), pro vykázání tohoto rozdílu se využije sloupec „základ daně“, resp. sloupec „daň“. Údaj bude uveden v daném případě s minusovým/záporným znaménkem. Evidenční číslo dokladu bude číslo opravného daňového dokladu (náležitosti stanoví § 45 zákona o DPH). Datum uskutečnění dotčeného plnění je podle § 42 odst. 3 zákona o DPH.


Související úpravy odpočtu daně na straně příslušného příjemce zdanitelného plnění se uvádějí v souladu s postupy definovanými ustanovením § 74 zákona o DPH. Obdobně se postupuje i v případě zvýšení základu daně a daně – oprav podle § 42 zákona o DPH.

Když se ozve úřad, musíte reagovat do pěti dní

Samozřejmě se může stát, že na chybu v hlášení přijde finanční úřad. Ten pak následně podnikatele vyzve, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil. Do 5 dnů od oznámení výzvy pak musí plátce nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Pokud je podnikatel přesvědčený, že chybu neudělal, musí to úřadu oznámit. Na Daňovém portále Finanční správy ČR v aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu (aplikace EPO) vybere funkční položku/tlačítko „Rychlá odpověď na výzvu“ a z roletové nabídky zvolí volbu „Potvrzuji správnost naposledy podaného kontrolního hlášení (KH)“. Vyplnění údajů čísla jednacího z doručené výzvy správce daně a identifikace plátce jsou opět nezbytnými údaji pro podání uvedené varianty, doplňuje finanční správa na svém webu.

Co se týče výzev, ty správce daně doručuje prostřednictvím

  • datové schránky, nebo
  • veřejné datové sítě na elektronickou adresu plátcem za tím účelem uvedenou, nemá-li plátce zpřístupněnu datovou schránku.

Výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně.

Čtěte také: S kontrolním hlášením se nesmíte opozdit, zapomeňte navíc na papírové podání

Našli jste v článku chybu?
Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

DigiZone.cz: R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Podnikatel.cz: Hospody a EET? Mají technické problémy

Hospody a EET? Mají technické problémy

Root.cz: Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

DigiZone.cz: „Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

„Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

Měšec.cz: Komu musí od ledna zvýšit mzdu?

Komu musí od ledna zvýšit mzdu?

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Lupa.cz: Teletext je „internetem hipsterů“

Teletext je „internetem hipsterů“

Lupa.cz: Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Vitalia.cz: Perníčky: na uležení i hned měkké

Perníčky: na uležení i hned měkké

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

120na80.cz: 5 nejčastějších mýtů o kondomech

5 nejčastějších mýtů o kondomech

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze