Víme, jak se změní zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2017

Před pár dny byl zveřejněn návrh nařízení, ze kterého se vypočítávají minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2017. Vzrostou skoro o stovku.

Stejně jako každý rok se i v roce 2017 změní výše záloh na zdravotní a sociální pojištění. Čtěte, kolik by měly OSVČ platit příští rok na zálohách.

Průměrná mzda pro rok 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh nařízení vlády, které stanovuje s účinností od začátku následujícího roku údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Vychází se z údajů za rok 2015 s tím, že všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2015 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za první pololetí roku 2016 a vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu za rok 2015 tvoří předpokládanou průměrnou mzdu za rok 2017, ze které se vychází i pro stanovení důchodů.

Potřebné údaje pro stanovení záloh pro rok 2017:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 27 156 Kč
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0430
  • průměrná mzda činí 28 324 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 27 156 × 1,0430 = 28 324. Pro srovnání – v roce 2016 činila průměrná mzda 27 006 Kč.

Sociální pojištění pro rok 2017

Maximální i minimální vyměřovací základ pro samostatnou výdělečnou činnost se odvíjí od průměrné mzdy stanovené pro rok 2017. Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění se v roce 2017 zvyšuje na 1 359 552 Kč. Minimální záloha na sociální pojištění se v roce 2017 zvýší skoro o sto korun ze současné částky 1972 Kč na 2068 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší vzroste ze současných 789 Kč na 828 Kč.

Zvýšení průměrné mzdy není natolik výrazné, aby došlo k navýšení vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Zaměstnanci, jejichž měsíční příjem nepřekročí částku 2500 Kč, nebudou dále účastni nemocenského, a tím i důchodového pojištění. Stejně tak se nezmění minimální vyměřovací základ pro dobrovolné nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Zůstává na částce pět tisíc korun. Minimální nemocenské pojištění bude i nadále 115 Kč.

widgety

Rok 2017 2016
Maximální vyměřovací základ 1 359 552 Kč 1 296 288 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ 84 872 Kč 81 024 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 33 989 Kč 32 412 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 7081 Kč 6752 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2833 Kč 2701 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2068 Kč 1972 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 828 Kč 789 Kč
Rozhodná částka pro VČ 67 977 Kč 64 813 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5000 Kč 5000 Kč
Minimální nemocenské 115 Kč 115 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění  2500 Kč  2500 Kč

Zdravotní pojištění pro rok 2017

S novým vyměřovacím základem se mění i výše záloh na zdravotní pojištění. Minimální záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje z 1823 Kč na 1912 Kč. Tato záloha musí být zaplacena již za měsíc leden 2017.

Rok 2017 2016
Minimální vyměřovací základ 14 162 Kč 13 503 Kč
Minimální měsíční záloha 1912 Kč 1823 Kč

Otázkou je, zda a případně jak se od příštího roku změní minimální mzda. Od ní se totiž odvíjí i platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů. V roce 2016 musí tyto osoby platit 1337 korun.

4 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 28. 7. 2016 11:37

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+