Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Víme, jak si v důchodu přivydělat a navíc si vlastní důchod zvýšit i zpětně

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Michael Hovorka

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají i podnikáním, mají nárok na vyšší důchod. Jenže musejí o to sami požádat. ČSSZ vyplatí peníze navíc i zpětně.

Senioři, kteří si v důchodu přivydělávají, mají nárok na vyšší důchod. Většina z nich o tom však neví, protože nárok nevzniká automaticky, musí o navýšení důchodu sami požádat.

Přivýdělek v důchodu není prakticky ničím limitován

Lidé, kteří již dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod (tzv. řádný), mohou i při jeho pobírání současně pracovat. Nejsou navíc limitováni ani výší výdělku ani druhem činnosti. Mohou pracovat jak na dobu určitou tak i neurčitou a mohou i při pobírání řádného důchodu podnikat, tedy vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Čtěte také: Česká správa sociálního zabezpečení hlásí rekordní příjmy na pojistném

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Pokud senior pobírá starobní důchod v plné výši a přivydělává si přitom činností, která zakládá účast na důchodovém pojištění, může zažádat o zvýšení samotného důchodu. 

Podnikáte jako senior? Máte nárok na vyšší důchod

Ten se zvyšuje o 0,4 % z procentní výměry důchodu, tedy individuální složky, kterou má každý jinou dle předchozích výdělků, a to za každých 360 kalendářních dnů této činnosti.

V překladu to znamená, že má nárok na zvýšený důchod. Ten naši pracovníci dopočítají i zpětně. Neplatí tedy, že má nárok až od doby, kdy o toto zvýšení zažádá, vysvětluje Renata Provazníková, mluvčí České správy sociálního zabezpečení. Doplatek lze však vyplatit nejvýše 5 let zpětně od data podání žádosti.

Čtěte více: Senior, který podniká, musí pravidelně posílat zálohy na zdravotní pojištění

Zvýšení však nepřichází automaticky a lidé musejí o něj aktivně sami zažádat. Žádost mohou podat v jakékoli okresní pobočce České správy sociálního zabezpečení, doplňuje Provazníková.

Pokud se příjemce důchodu rozhodne pobírat starobní důchod ve výši poloviny a přitom vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Také o toto zvýšení si důchodce musí požádat a současně sdělit datum, od kdy požaduje opět důchod vyplácet v plné výši. 

Přivýdělek je u předčasného důchodu omezen

Pokud senior důchod nepobírá a vykonává po dosažení důchodového věku výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Tímto způsobem se tedy procentní výměra důchodu navýší nejvýrazněji (6 % za 360 dní výdělečné činnosti).

Content 2017 - tip Creative Dock

Čtěte více: Pracovníci na dohodu o pracovní činnosti budou mít nárok na dovolenou

U předčasného starobního důchodu je však situace jiná. V tomto případě nesmí senior vykonávat žádnou výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění až do data dosažení důchodového věku. Může však vykonávat tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný příjem nedosahuje 2500 korun za kalendářní měsíc, také činnost na základě dohody o provedení práce (DPP), pokud výše započitatelného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 korun, nebo podnikat (vykonávat samostatnou výdělečnou činnost) v rozsahu, který nezaloží v daném kalendářním roce účast na důchodovém pojištění (tj. v roce 2016 do výše ročního příjmu 64 813 Kč).

Našli jste v článku chybu?
18. 4. 2016 16:24

Jo jo, navýšení je možné, to je snad známá věc?

Například takový příjemce důchodu ve výši 11440 Kč měsíčně, složeného z 2440 Kč základní a 9000 Kč procentní výměry. Když si takový pracující důchodce pozastaví důchod na rok (tj. nedostane 11440 x 12 = 137280 Kč), získá navýšení důchodu o 4 x 0,015 x 9000 Kč = 540 Kč měsíčně, díky čemuž na tom bude již po 249 měsících (20 a 3/4 roku) lépe, než kdyby ten důchod při práci pobíral...

Neříkám, že neexitují případy, kdy by se to mohlo vyplatit (třeba…

19. 4. 2016 14:16

Áha... Tak si ten článek zkuste přečíst ještě jednou, celý o začátku až do konce, a věnujte pozornost následujícímu textu: "Pokud senior důchod nepobírá a vykonává po dosažení důchodového věku výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výkonu této činnosti. Tímto způsobem se tedy procentní výměra důchodu navýší nejvýrazněji (6 % za 360 dní výdělečné činnosti)." :-)

Stavu pops…