Víte, jak stanovit průměrný výdělek?

Průměrný výdělek se ve většině případů zjišťuje jako průměrný hrubý výdělek. Jen výjimečně se používá průměrný čistý výdělek, např. u potvrzení o průměrném výdělku vydávaném při skončení pracovního poměru. Mnohdy je toto potvrzení součástí zápočtového listu. Průměrný čistý výdělek pak slouží úřadu práce pro určení výše podpory nezaměstnanosti nebo při určení výše podpory při rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání.

Průměrný výdělek se určuje z hrubého příjmu zaměstnance v tzv. rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. Zjištěný průměrný výdělek zaměstnavatel používá do konce čtvrtletí, v němž byl zjištěn. Mluvíme o tzv. aktuálním průměrném výdělku.


Průměrný hodinový výdělek = hrubý příjem/odpracovaná doba v rozhodném období

Průměrný výdělek stanovujeme k 1. lednu, 1. dubnu, 1. červenci a 1. říjnu kalendářního roku.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení App Store optimalizace

  •  
    Jak dostat svou mobilní aplikaci mezi lidi
  • Jak na akvizici uživatelů mobilních aplikací na českém i světovém trhu
  • Jak správně spustit, propagovat, měřit a vyhodnotit svoji aplikaci v Google Play i v Apple App Store

Detailní informace o školení App Store optimalizace »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+