Víte, který příjem ovlivní průměrný výdělek?

Průměrný výdělek vychází z hrubého příjmu. Hrubým příjmem je především mzda zúčtovaná k výplatě, a to jak finanční, tak i ve formě naturální mzdy. Naturální mzda se přepočítá na peníze. Naturální mzdou mohou být výrobky, poskytnuté služby, ale i slevy, které by byly zaměstnanci poskytnuty z obvyklé ceny výrobku.

Do hrubého příjmu zásadně nepočítáme:
  • cestovní náhrady,
  • náhrady za opotřebení vlastního nářadí nebo předmětů užívaných zaměstnancem při výkonu práce,
  • výnosy ze zaměstnaneckých akcií,
  • odměny za pracovní pohotovost.

Především u odměn za pracovní pohotovost se často chybuje. Odměna za pracovní pohotovost nemůže být mzdou, protože zaměstnanec ve své podstatě nevykonává práci. Kdyby byl zaměstnanec v době pracovní pohotovosti povolán do práce, pracovní pohotovost se přerušuje a čas je započítán do odpracované doby. Pro zjištění průměrného výdělku je rozhodující odpracovaná doba. Je to doba skutečného výkonu práce, za niž dostal v příslušném období zaměstnanec mzdu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+