Vláda chce reformovat výzkum, vývoj a inovace

Vláda dnes bude na své schůzi mimo jiné projednávat další Reformu. Tentokrát se jedná o návrh Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Podle vlády skončily všechny předchozí snahy o podobnou reformu pouze u návrhu, který realizaci přesouval na příští vlády. Proto je nutné Reformu nejen navrhnout, ale také skutečně provést za současné vlády.

Reforma si klade podle vládního portálu několik cílů:

 1. Zjednodušit podporu výzkumu a vývoje – instituce podporovat podle výsledků, týmy projektově.
 2. Výrazně snížit počet 22 rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj ČR, zjednodušit administrativu.
 3. Podpořit excelenci ve výzkumu, zvýhodňovat ji a zajistit využití jejích výsledků pro inovace
 4. Podmínit programovou podporu výzkumu a vývoje spoluprací veřejného výzkumu s uživateli výsledků výzkumu a vývoje, založenou na podílovém financování z veřejných a soukromých zdrojů
 5. Zavést pružnější organizační struktury veřejného výzkumu
 6. Zajistit odborníky pro výzkum, vývoj a inovace.
 7. Intenzivně zapojit ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Jedním z důvodů současného, nepříliš uspokojivého stavu je rovněž fakt, že cíle předchozích změn byly postupně rozmělněny (rozpracovány) do stovek opatření s velmi volnou, či neexistující vzájemnou vazbou a bez jasného zhodnocení, jak přispívají k stanoveným cílům, informuje také vládní portál.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

 •  
  Jak připravit šablonu moderního e-mailu
 • Jak spustit automatizované kampaně
 • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+