Vláda schválila Národní program reforem 2011

Co je Národní program reforem ČR 2011? Jedná se o příspěvek České republiky k plnění cílů Strategie Evropa 2020. Cíle si stanovily státy EU, a to nad rámec unijních kompetencí v oblasti dobrovolné koordinace hospodářských politik v rámci tzv. Evropského semestru.

Mezi reformní kroky České republiky patří:

 • zvýšení míry zaměstnanosti populace ve věku 20 – 64 let minimálně na 75 %,
 • navýšení investic do výzkumu a vývoje na úroveň 3 % HDP,
 • snížení energetické náročnosti ekonomiky nejméně o 20 %,
 • zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v energetickém mixu na 20 % a redukce emisí CO2 o 20 %,
 • zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30 – 34 let ze současných 31 % nejméně na 40 %,
 • snížení počtu žáků předčasně opouštějících vzdělávací systém ze současných 15 % na úroveň pod 10 %.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo vs. online marketing

 •  
  Jak chránit vlastní značku a obsah.
 • Jak využívat cizí díla pro svoje prezentace.
 • Na co si dát pozor při tvorbě reklamy na internetu.

Více o školení Právo vs. online marketing »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+