Výdělečnou činností je možné zvýšit důchod

Důchodci, kteří se současným pobíráním starobního důchodu vykonávají výdělečnou činnost, mohou požádat o zvýšení procentní výměry důchodu. Toto se však vztahuje až na období výdělečné činnosti vykonávané po 31. 12.  2009. Od roku 2011 se tato možnost vztahuje i na poživatele před­časného starobního důchodu, kteří již dosáhli důchodový věk. Pro zvýšení důchodu se jim bude hodnotit také doba výdělečné činnosti získaná v roce 2010.

Pokud tedy důchodce při důchodu pracuje nebo podniká a platí důchodové pojistné, bude navýšení procentní výměry činit  0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti.

Navýšení náleží vždy:

  • po ukončení výdělečné činnosti, jestliže poživatel starobního důchodu alespoň 360 dnů výdělečné činnosti (nepřetržitě nebo přerušovaně)
  • po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti (za nepřetržitý výkon výdělečné činnosti se považuje i výkon v novém zaměstnání bezprostředně navazující).

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+