Vyjednávání OP pro čerpání dotací EU spěje ke zdárnému konci

V těchto dnech vrcholí vyjednávání operačních programů na období 2007 – 2013. Vyjednávací týmy operačních programů a Evropské komise pracují na posledních úpravách konečného znění operačních programů: OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschop­nost, Integrovaného operačního programu a OP Technická pomoc. OP Doprava již celým procesem prošel.

V souvislosti s dnešním jednáním zástupce Národního orgánu pro koordinaci NSRR (Národního strategického referenčního rámce), který upřesňoval poslední formulace nutné pro schválení OP Technická pomoc, byl český zástupce informován o tom, že je reálné očekávat schválení uvedených operačních programů kromě OP Výzkum a vývoj pro inovace do konce roku. Tím by měl být úspěšně dokončen celý proces vyjednávání a čerpání dotací EU by nemělo nic bránit. Pro pomoc, jak správně žádat o dotace EU, čtěte článek Jak být úspěšný při získávání dotací EU.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+