Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Odběratel neplatí? Zde je pár tipů, jak s dlužníky zatočit

Autor: 258398
Dagmar Kučerová

Boj s neplatiči nekončí. V důsledku opožděného efektu krize na firemní finance počet dlužníků dokonce narůstá. Každý odborník radí něco jiného, my přinášíme pár zaručených tipů.

Problémy s nedodržováním obchodních závazků narůstají. A dá se předpokládat, že v důsledku zpožděného efektu propadu výroby na firemní finance bude problémů a s nimi i neplatičů nadále přibývat. Také právníci z Unie podnikových právníků odhadují, že špatná platební morálka stoupla v loňském roce asi o deset procent. V letošním roce si sice udržuje stabilní trend, ale stoprocentní nárůst je evidentní v případech, kdy dochází k úpadku firmy. Čtěte více: 48 dní čeká český podnikatel na úhradu faktur

A obrana proti takovým odběratelům? Žádný univerzální recept k předcházení problémům s opožděnými platbami pravděpodobně neexistuje. A jak následně přinutit neplatiče k placení, to už vůbec ne. Přesto je několik možností, jak se o to pokusit. Otázkou zůstává, která z nich bude efektivnější.

Obchodní zákoník popisuje hned několik opatření

Předně existují zákonné možnosti obrany dané obchodním zákoníkem. Dlužník je v prodlení, pokud neplní své závazky řádně a včas. V takovém případě je několik variant, jak tuto situaci řešit. Za prvé jsou to smluvní úroky z prodlení. Jejich výše je určena buď ve smlouvě, potom se jedná o smluvní úroky z prodlení. Nebo nejsou stanoveny smluvně a jejich výše je stanovena na základě občanskoprávních předpisů, sdělila Veronika Koubková, z Advokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová. Úroky z prodlení upravuje § 517 odst. 2 občanského zákoníku. O změnách v počítání úroků od července 2010 čtěte více: Bude výpočet úroků z prodlení skutečně jednodušší?

Další možností je smluvní pokuta. Tu je vhodné sjednat přímo ve smlouvě. Na rozdíl od úroků se jedná o sankci za porušení závazku ze smluvního vztahu. U peněžitých závazků je možné požadovat i náhradu škody dle § 373 obchodního zákoníku, pokud je prokázána anebo není kryta úroky z prodlení. Poslední zákonnou cestou je odstoupení od smlouvy dle § 344 a násl. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy. Nedotýká se však nároku na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, ani jiných ustanovení, která dle projevené vůle stran anebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, doplňuje Koubková. Čtěte více: Při exekuci hrozí věřiteli role žalovaného

Důvěřuj, ale prověřuj

Problémům je vhodné předcházet již při uzavírání smluv s novými obchodními partnery. Podnikatelé i jejich obchodní zástupci by se proto měli chovat zodpovědně a důkladně prověřovat platební morálku budoucích klientů. Jako nástroje mohou kromě registru dlužníků sloužit i statistické modely, externí data apod., doporučuje Alice Selby, místopředsedkyně Unie podnikových právníků (UPP).

Historii firmy je možné ověřit v obchodním rejstříku. Důležitý je z tohoto pohledu i insolvenční rejstřík. Poskytne informace, zda již v minulosti nebyly na nového klienta podány návrhy na zahájení insolvenčního řízení. Čtěte více: Pohledávky nemusí skončit u soudu, řešit je můžete i jinak

Podstatná je i formulace samotných smluv. Ta by měla být prověřena zkušeným právníkem. Smluvní dokumentaci je jako jednomu z nástrojů prevence pohledávek potřeba věnovat pozornost, aby se v případě sporu předešlo nejednoznačnému výkladu, říká Marie Brejchová, prezidentka UPP.

Tip Content early

Řešením je i opakované jednání a oboustranná dohoda

Zkušení vymahači nedobytných pohledávek obvykle radí, že dlužníky je nutné neustále „uhánět“. Opakované jednání o možnostech úhrady pak může vést k oboustranně prospěšné dohodě. Například o úhradě dluhu formou dohodnutých splátek. V opačném případě nastupují většinou vleklé soudní spory a následně pak služby exekutora, které obě strany vyčerpávají. Navíc naše zkušenosti potvrzují, že dlužník má snahu svůj závazek řešit tím aktivněji, čím aktivnější je věřitel, uvádí podniková právnička Darina Vetyšková z Unie podnikových právníků. Čtěte více: Krátké povzdechnutí nad promlčením dluhu

Je to otázka přístupu dlužníka k pohledávce

Univerzální a zaručeně úspěšný recept na vymáhání dluhů neporadili ani ti nejpovolanější. A to sami exekutoři. Je to otázka přístupu dlužníka k pohledávce. Jestliže je dlužník komunikativní a má snahu svůj dluh řešit, zpravidla i věřitel by mohl přistoupit k různým formám dohod – sepsání dohody na zaplacení, splátkového kalendáře, zajištění pohledávky, míní René MohylaExekutorského úřadu Tomáše Vrány Přerov. Upozorňuje, že pokud se naopak dlužník staví k zaplacení laxně, či se mu dokonce úmyslně vyhýbá, je namístě vymáhací postup. Například prostřednictvím inkasní agentury, případně soudní či jinou zákonnou cestou. Čtěte více: Směnka nepatří do kamen, pomůže vám při vymáhání dluhů

Zákonná opatření:

  • sjednání smluvních úroků z prodlení
  • smluvní pokuta
  • náhrada škody
  • odstoupení od smlouvy

Doporučení:

  • prověřit klienty již při uzavírání smluv
  • dlužníky neustále „uhánět“
  • pokusit se o dohodu formou splátek
  • přístup volit dle situace konkrétního dlužníka
Našli jste v článku chybu?
11. 10. 2013 14:33
Tomáš Belička (neregistrovaný)

Neplatiči a podvodníci vždy byli, jsou a stále budou ale jejich množství by se dalo snížit a zásadně zredukovat. Jenže to by pro to stát musel něco dělat. Mne však příjde, že stát více chrání tyto podvodníky. Například před několika dny vyšla zpráva, že se budou rušit všechny registry dlužníků, aby se dlužníci nemohli zveřejňovat na internetu. Co to je proboha za pitomost? Vždyť je to jeden z velmi účinných způsobů vymáhání pohledávek tak opravdu nechápu co ÚOOÚ vymýšlí za kraviny. Státe už s tí…