Vyměřovací základ pro sociální pojištění

Je čas vyplnit a odevzdat na ČSSZ Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008. V přehledu se uvádí příjmy a výdaje OSVČ. Rozdíl mezi příjmy a výdaji pak tvoří podklad pro určení vyměřovacího základu.

Vypočetený vyměřovací základ odpovídá 50 % příjmů po odpočtu výdajů. Mimo vypočtený vyměřovací základ se v přehledu uvádí minimální vyměřovací základ a určený vyměřovací základ.

Částka minimálního vyměřovacího základu OSVČ, která vykonává hlavní činnost nesmí být nižší než 64 680 Kč. U OSVČ, která vykonává pouze vedlejší činnost, je minimální vyměřovací základ 25 872 Kč. Minimální vyměřovací základ lze snížit o poměrnou část za každý kalendářní měsíc, po který netrvala účast na důchodovém pojištění nebo měla OSVČ nárok na nemocenské dávky nebo peněžitou pomoc v mateřství. Důvodem pro snížení minimálního vyměřovacího základu je také služba v ozbrojených silách.

Na přehledu najdete také určený vyměřovací základ. Určený vyměřovací základ si stanoví OSVČ sama, nesmí být nižší než minimální vyměřovací základ a zároveň nižší než vypočetený vyměřovací základ.

Proč si určit vyšší vyměřovací základ? Vyměřovací základ má vliv nejen na výši pojistného, ale do budoucna na výši důchodu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+