Hlavní navigace

Vyplatí se firmě získat certifikát „Bezpečný podnik“?

 Autor: 258398
Kateřina Tietzová 24. 6. 2008

Program „Bezpečný podnik“ vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Státní úřad inspekce práce. Umožňuje podnikům zavedení systému řízení BOZP, získání certifikátu a zvýšení bezpečnosti, produktivity i konkurenceschopnosti.

Cílem tohoto programu je zvýšit u právnických a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí. Garantem programu je Státní úřad inspekce práce, za realizaci odpovídá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Program je vyhlašován již od roku 1996. Firmy mohou certifikát „Bezpečný podnik“ užívat 3 roky.

Výhody certifikátu „Bezpečný podnik“

Podnik, který obdrží certifikát „Bezpečný podnik“, získá systém řízení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a základ pro zavedení integrovaného systému řízení podniku. Navíc má možnost využívat bezplatnou poradenskou službu oblastního inspektorátu práce v průběhu celého procesu přípravy a realizace programu, sděluje business serveru Podnikatel.cz Jiří Sezemský z Ministerstva práce a sociálních věcí. Splněním požadovaných podmínek programu firma může těžit z těchto výhod:

  • vyšší úroveň prevence pracovních rizik
  • vyšší kultura bezpečnosti práce,
  • lepší pracovní pohoda,
  • vyšší produktivita práce,
  • vyšší konkurenceschopnost firmy,
  • vytvoření výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery.

Jaký je postup získání certifikátu?

Firma by si měla nejprve u místně příslušného oblastního inspektorátu práce vyžádat aktuální příručku programu „Bezpečný podnik“ s návodem k zavedení systému řízení BOZP. Platné znění programu je také k dispozici na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Dalším krokem by mělo být provedení vnitřního auditu, což v praxi znamená, že musí být zodpovězeny všechny otázky z kontrolního seznamu obsaženého v příručce. Pokud i jen jedna otázka nemůže být zodpovězena kladně, podnik musí zjednat nápravu. Vyplněné tabulky s kontrolními otázkami musí být doplněny o zprávu z auditu. Zpráva musí jasně vysvětlit, jak a jakým způsobem byly jednotlivé kontrolní požadavky splněny, v jakých podnikových dokumentech lze o tom získat informace atd., doplňuje Jiří Sezemský.

K žádosti o certifikát může firma také potřebovat stanovisko krajské hygienické stanice, České inspekce životního prostředí, hasičského záchranného sboru či oblastního báňského úřadu. Záleží však na charakteru podnikání, podrobnosti jsou blíže popsány v příručce programu.

Náklady na získání certifikátu

Firmám, které žádají o certifikát „Bezpečný podnik“, nevznikají s touto žádostí žádné náklady, nemusí platit žádné poplatky, což potvrzuje business serveru Podnikatel.czJiří Sezemský: Činnosti spojené s programem „Bezpečný podnik“ ze strany Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, tzn. poradenství a vlastní kontrola u organizace, jsou zcela zdarma. Samozřejmě náklady, které jsou spojeny se zavedením systému uvnitř organizace, jsou hrazeny touto organizací.

Podmínky programu „Bezpečný podnik“

Pro zapojení firmy do programu „Bezpečný podnik“ byly Státním úřadem inspekce práce stanoveny základní požadavky, které upřesňují podmínky účasti v tomto systému. Mezi nejdůležitější kritéria patří:

  • žadateli jsou velké a střední podniky s minimálním počtem 100 zaměstnanců (především proto, že zde existují větší rizika prováděných činností, je ohroženo více osob a existují větší rizika ohrožení životního prostředí než u malých podniků),
  • a dále podniky, u kterých prováděné činnosti představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, případně i ohrožení životního prostředí,
  • program není určen pro organizace, u kterých prováděné činnosti představují jen malá rizika, např. projektantské nebo poradenské firmy, obchody, organizace kancelářského charakteru, školy apod.

Nicméně ani malé podniky nejsou úplně bez šancí získat tento certifikát. Organizace, která nesplňuje některou z podmínek účasti, může požádat Státní úřad inspekce práce o udělení výjimky. Na základě posouzení uvedené žádosti bude rozhodnuto, zda organizace bude zahrnuta do programu Bezpečný podnik, potvrzuje Jiří Sezemský. Pokud se však malému podniku nepodaří získat tento certifikát, může se alespoň inspirovat programem „Bezpečný podnik“ a použít jej jako návod k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví.

Anketa

Dodržujete na pracovištích bezpečnost a ochranu zdraví při práci?

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Podnikatel.cz: Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

DigiZone.cz: TV Philips a Android verze 6.0

TV Philips a Android verze 6.0

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: EET zvládneme, budou horší zákony

EET zvládneme, budou horší zákony

Vitalia.cz: Říká amoleta - a myslí palačinka

Říká amoleta - a myslí palačinka

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Vitalia.cz: Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Podnikatel.cz: Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR