Hlavní navigace

Vyplňujeme přiznání k DPH

 Autor: 258398
Klára Soukupová

OSVČ, které jsou plátcem DPH, mají povinnost podat přiznání k DPH do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Jak bude postupovat OSVČ, která vede daňovou evidenci? Vyplňte přiznání spolu se serverem Podnikatel.cz.

Než podáte přiznání

Podnikatel, který vede daňovou evidenci, může DPH evidovat:

 • v rámci knih daňové evidence (peněžní deník, kniha závazků a pohledávek)
 • odděleně v pomocné evidenci k DPH.

Není jednoznačně určena forma vedení evidence k DPH, ale musí být vedena vždy tak, aby byla prokazatelná pro účely daňového řízení. Je potřeba zachytit DPH na vstupu a na výstupu. Nezbytné je oddělit základní sazbu (19 %) a sníženou sazbu (9 %). Pomocnou evidenci můžete zpracovávat třeba i jen jako tabulku tabulkového procesoru.

Ukázka pomocné evidence k DPH

Daň na vstupu = přijatá zdanitelná plnění = nárok na odpočet daně

1.Tabulka

Daň na výstupu = uskutečněná zdanitelná plnění = povinnost přiznat daň

Druhá tab.

Pomocné evidenci věnujte potřebnou pozornost. Pokud si dobře připravíte podklady, bude se vám jednoznačně lépe vyplňovat daňové přiznání. Pro výpočet je důležité znát základ daně, což je cena bez DPH a výše DPH. Cena včetně DPH je spíše pro vaši kontrolu, v daňovém přiznání tuto hodnotu nepoužijete.

Obchodujeme se zahraničím

V případě, že podnikáte a uskutečňujete také dodávky zboží do jiného členského státu Evropské unie nebo naopak nakupujete u dodavatele z jiného členského státu, jste povinni evidovat zboží podle jednotlivých států.

V případě, že obchodujete se zahraničím, vyplňujete souhrnné hlášení!

DPH má být uhrazena současně s podáním daňového přiznání, nejpozději do 25. dne po ukončení zdaňovacího období!

Vyplňování přiznání k DPH

Jak daňové přiznání vyplnit:

 1. používáte ekonomický SW, který vám vyexportuje údaje do daňového přiznání,
 2. vedete pomocnou evidenci, formulář vyplňujete sami – ručně nebo vyplňte elektronický formulář, který je dostupný na internetu.

Před vyplňováním přiznání doporučujeme přečíst pokyny k vyplnění přiznání k DPH. Tiskopis vzor 14 si vyzvedněte na pobočkách finančních úřadů nebo si jej stáhněte na business serveru Podnikatel.cz. Ve formuláři vyplňujte kolonky a řádky, které jsou ve formuláři přiznání podbarvené bíle. Pokud nevyplníte kolonku číselnou hodnotou, řádek nebo kolonka jsou považovány za vyplněné hodnotou 0. Částky se uvádí zaokrouhlené na celé Kč nahoru!

Oddíly daňového přiznání

Daňové přiznání má 3 oddíly – A, B a C.
V oddíle A daňového přiznání vyplňuje plátce příslušného správce daně, kterému finančnímu úřadu je přiznání podáváno. Uvádí daňové identifikační číslo a typ daňového přiznání. Pokud podává plátce přiznání k DPH poprvé a v řádném termínu, označí, že se jedná o řádné daňové přiznání. V oddíle A dále uvádíte, za které zdaňovací období přiznání podáváte. Zdaňovacím obdobím může být měsíc nebo čtvrtletí daného roku. Zdaňovací období je závislé na výši obratu za kalendářní rok.

Zdaňovací období:

 • Kalendářní čtvrtletí – (obrat 0 – 2 mil. Kč)
 • Kalendářní čtvrtletí nebo měsíc obrat – (2 – 10 mil. Kč)
 • Kalendářní měsíc – (obrat více než 10 mil. Kč)

V oddíle A ještě uvádíte identifikační údaje podnikatelského subjektu včetně ekonomické činnosti, která je hlavní činností podnikatele.

Oddíl B je klíčovou částí daňového přiznání. Vyplňujete zde údaje, které jsou rozhodné pro stanovení daňové povinnosti a výpočet daně. Může se stát, že u subjektu ve zdaňovacím období nedošlo k žádnému plnění, v části I. oddílu B označte křížkem, že nevznikla daňová povinnost a další část daňového přiznání oddílu B již nevyplňujte.

II. část – povinnost přiznat daň

Dovoz

III. část – nárok na odpočet daně z plnění

Odpočet

Pokud neobchodujete se zahraničím, dochází k vyplnění řádků 210 a 215 u daně na výstupu a řádků 310 a 315 u daně na vstupu. Pro podnikatele, kteří podávají daňové přiznání poprvé, je určen řádek 370 – daň při změně režimu. Při nové registraci se zde vykazuje nárok na odpočet daně u majetku pořízeného 12 měsíců před datem registrace – provádí se dodanění majetku. V praxi to znamená, že uděláte inventuru zboží nebo jiného majetku, který jste nakoupili v přecházejících 12 kalendářních měsících od plátců DPH. U takového majetku je možno zpětně uplatnit DPH na vstupu. Řádky 380 a 390 jsou sumarizační řádky.

IV. část – jsou uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně.

V. část – jsou uskutečněná plnění celkem, krácení, vypořádání, úprava a vyrovnání odpočtu daně. Řádek 510 v části V. vyplňují všichni plátci = součet údajů řádků 210 +215+410+420+­425+430+440.

VI. část – Vrácení daně.

VII. část- Výpočet daňové povinnosti.

Jistě vyplníte:

 • Řádek 730 = daň na výstupu celkem
 • Řádek 750 = odpočet daně celkem,
 • Řádek 753 nebo 754.
753 = vlastní daňová povinnost v případě, že daň na výstupu převyšuje daň na vstupu,
754 = nadměrný odpočet v případě, že daň na výstupu je menší než daň na vstupu.

VIII. část – doplňující údaje

Oddíl C je určen pro potvrzení správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů, které jste uvedli v oddílu A a B daňového přiznání. Podpisem údaje potvrzuje oprávněná osoba.

Ukázka vyplnění daňového přiznání

V ukázce použijeme příklad vyplnění přiznání k DPH u obchodníka, který nakupuje a prodává pouze v rámci ČR. Většina podnikatelů – plátců DPH je v podobné situaci. V naší ukázce se zabýváme pouze vyplněním oddílu B.

Údaje z pomocné evidence k DPH:

Daň na vstupu (nákup zboží a služeb)

Základní sazba 19 %
 • základ daně 153 200 Kč
 • DPH 29 108 Kč
Snížená sazba 9 %
 • základ daně 112 333 Kč
 • DPH 10 110 Kč

Daň na výstupu (prodej zboží)

Základní sazba 19 %:
 • základ daně 194 621 Kč
 • DPH 978 Kč
Snížená sazba 9 %
 • základ daně 151 900 Kč
 • DPH 13 671 Kč

Řešení – vyplnění oddílu B:

Dolni tabulka
Podnikatel zaplatí DPH ve výši 11 431 Kč.

Anketa

Zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, náš rozpočet

Našli jste v článku chybu?
Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Podnikatel.cz: Změny v cestovních náhradách 2017

Změny v cestovních náhradách 2017

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Vitalia.cz: Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Típněte to! Kde všude si už nezakouříte?

Root.cz: Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit