Výrobce čeká převrat v označování potravin

Evropský parlament schválil zavedení nových pravidel pro označování potravin. Nově bude mít spotřebitel dostatečné množství informací o obsahu nakupovaného zboží. Na obalech bude povinně uváděna tabulka, z níž bude zřejmý a jasně viditelný energetický obsah, množství tuku, nasycených mastných kyselin, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

Nová pravidla firmám přinesou větší právní jistotu a zároveň uberou byrokracie, což je v potravinářském sektoru, který je téměř z osmdesáti procent tvořen právě malými a středními podniky, vítáno, uvedl David Šeich, předseda předseda Unie malých a středních podniků (SME). Dodává, že tato tato pravidla přimějí spotřebitele více dbát na složení nakupovaných potravin a začnou upřednostňovat kvalitní výrobky z domácí produkce. Nová pravidla uvádění informací výrazně omezí možnost klamat spotřebitele matoucími a často zavádějícími obaly.

Důležitá je povinnost uvádět na obalech obsažené alergeny zvýrazněnou formou. Podle SME tak spotřebitel na první pohled pozná, zda je pro něj výrobek vhodný aniž by k tomu potřeboval lupu. Ovšem povinnost upozornit na obsah alergenů nově vznikne u nebalených potravin podávaných například v restauracích nebo jídelnách. O formě takových informací však rozhodnou samotné členské země. Na přizpůsobení se novým pravidlům mají výrobci potravin celkem pět let. A to od jejich zveřejnění v úředním věstníku EU.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+