Vyšší záloha pro ČSSZ již v měsíci podání přehledu

Nejpozději do pátku 30. dubna musí každá OSVČ, která alespoň část roku 2009 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2009.

Ten podnikatel, který vykonává samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, musí v měsíci, kdy podává přehled, počítat s tím, že na zálohách musí zaplatit již minimálně 1731 korun. Záloha se totiž automaticky zvyšuje v měsíci podání přehledu. Pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění v měsíci podání přehledu činit 693 korun. Minimální měsíční vyměřovací základ v měsíci podání přehledu za rok 2009 činí 5928  korun pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ, pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 2371 Kč.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+