Výběr instituce pro vzdělávání zaměstnanců bude jednodušší

Na základě zadání ministerstva práce a sociálních věcí byl v těchto dnech dokončen projekt s názvem Kvalita v dalším profesním vzdělávání. Jeho úkolem bylo zpracovat systém zabezpečující kvalitu dalšího profesního vzdělávání.

Díky zadání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byl v těchto dnech dokončen projekt Kvalita v dalším profesním vzdělávání, který měl za cíl zpracovat systém zabezpečující kvalitu dalšího profesního vzdělávání. Na projektu se podílel Národní vzdělávací fond, společnost KPMG Česká republika, Bankovní institut, VŠ a Asociace vzdělávání dospělých ČR.

Projekt se snažil zkvalitnit a sjednotit úroveň vzdělávacích institucí, lektorů a vzdělávacích programů a více je spojit s poradenstvím. Jedním z důležitých úkolů projektu bylo usnadnit zájemcům o další vzdělávání orientaci v často nepřehledné nabídce a nabídnout jim garanci kvality vzdělávacích služeb. Zároveň jsme ale chtěli motivovat i zaměstnavate­le,uvedl Pavel Pelant, manažer z oddělení Řízení rizik a poradenské služby společnosti KPMG Česká republika. Výsledkem projektu je i návrh systému certifikace vzdělávacích institucí a lektorů, jež obsahují minimální požadavky, které by měla instituce či lektor splnit. Mezi další výsledky, jež projekt přinesl patří i strategie, jak zabezpečit kvalitu v dalším profesním vzdělávání a vymezení konkrétní úlohy státu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+