Vzniká specializovaný berňák pro vybrané firmy

Významnou změnou správy daní je vznik Specializovaného finančního úřadu pro vybrané subjekty. Vysoce odborně zaměřený orgán s celostátní působností, který se bude skládat z několika desítek kvalifikovaných daňových odborníků z řad zaměstnanců daňové správy, bude spravovat přibližně tisícovku daňových subjektů. Jeho sídlem bude Praha.

Pod nově vzniklý finanční úřad budou spadat vybrané subjekty – banky, pobočky zahraničních bank, pojišťovny, zajišťovny a právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 mld. Kč. Jiné subjekty, tedy fyzické i právnické osoby, mohou v řádně odůvodněných případech spadat pod tento úřad na základě našeho rozhodnutí, doplňuje generální ředitel daňové správy Jan Knížek.

Daňová správa aktuálně pracuje na vytvoření podmínek, které zajistí, aby změny spojené se zřízením Specializovaného finančního úřadu proběhly bez větších problémů a případných komplikací. Jan Knížek dodává, že na podzim letošního roku připravuje daňová správa pro vybrané subjekty informační kampaň. V dostatečném předstihu tak budou poskytnuty veškeré potřebné odborné informace spojené se změnou příslušnosti k tomuto úřadu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+