Vztahy s berňákem máme dobré, tvrdí většina českých firem

Navzdory všem daňovým komplikacím má naprostá většina českých firem dobré vztahy se svým finančním úřadem. Problémy jim spíše přináší částé změny legislativy.

Naprostá většina českých podnikatelů (96 %) považuje své vztahy s finančními úřady za dobré až velmi dobré. Více než polovina tuzemských firem si pak myslí, že časté změny daňových zákonů ovlivňují nebo dokonce poškozují jejich podnikání. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Deloitte mezi velkými firmami v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) včetně České republiky.

Čtěte také: Jaké úřady můžete vyměnit a kde se naopak bez přestěhování nepohnete?

Vztahy s berňáky zůstávají dobré

Průzkum ukázal, že v celém regionu EMEA mají firmy se svými daňovými úřady dobrý vztah. Celkově 92 % společností označilo svůj vztah s berňáky za dobrý nebo velmi dobrý. V Česku se takto dokonce vyjádřilo 96 % firem. Zároveň však podnikatelé uvedli, že značně záleží na jednotlivých odděleních finančního úřadu. Na otázku, v jaké oblasti daní mají vztah s úřadem komplikovaný, odpovídali podnikatelé nejčastěji „daň z příjmů“ a „DPH“.

Když měly firmy porovnat svůj vztah s finančním úřadem ve své zemi a svůj vztah s finančním úřadem v zahraničí, 38 % z nich uvedlo, že vztah mají stejný. Necelá čtvrtina firem pak má lepší vztah s berňákem ve své zemi a 12 % společností naopak s berňákem v zahraničí. V tomto ohledu se názor českých respondentů lišil. Polovina dotázaných z ČR uvedla, že neví, pouze 4 % českých respondentů má se svým finančním úřadem horší vztah než s finančním úřadem v zahraničí. Pětina českých respondentů (18 %) říká, že má s českým finančním úřadem lepší vztah než se zahraničním finančním úřadem a zbytek se domnívá, že má vztah s touto institucí v ČR a v zahraničí stejný, doplňuje Radka Mašková, ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte.

Čtěte také: Čím na sebe můžete přivolat daňovou kontrolu z berňáku?

WT100

Podnikatelé neví o závazných posouzeních

Zatímco s finančními úřady jsou podnikatelé vesměs spokojení, pro zákonodárce a jejich činnost příliš pochopení nemají. Celkově 52 % firem se domnívá, že daňová nejistota v jejich zemi ovlivňuje nebo dokonce poškozuje jejich podnikatelské aktivity. V České republice tento názor uvedlo dokonce 59 % podnikatelů. Skoro třetina firem spatřuje příčiny daňové nejistoty právě v častých změnách zákonů. 

Z průzkumu dále vyplynulo, že řada podnikatelů nezná institut závazných posouzení daňové správy, kterým mohou zvýšit svoji daňovou jistotu. Pouze 42 % českých firem ví, že v Česku závazná posouzení existují. Je zajímavé, jak malá informovanost o institutu závazných posouzení mezi českou odbornou veřejností existuje. S tím zřejmě souvisí i to, že v praxi jsou pak závazné informace společnostmi relativně málo využívány, uzavřel Petr Neuschl, manažer oddělení nepřímých daní společnosti Deloitte.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+