Hlavní navigace

Z autoráku za knihu a e-knihu musíte odvést i DPH

 Autor: 397604
Dagmar Kučerová

Příjmy z honorářů za knihu je nutné zdanit. Neuplatníte zde srážkovou daň do 7 tisíc. Nejedná se totiž o příspěvek médiím. Navíc je nutné odvést DPH. Jak určit den zdanitelného plnění a jaké sazbě autorské honoráře podléhají?

Autorský honorář za publikované dílko může být více než příjemný. Ovšem s výplatou honorářů, ať už se jedná o klasickou knihu, elektronickou knihu nebo e-knihu, je spojena i problematika jejich zdanění. Odlišnostem v autorských právech samotného autora či právech nabyvatele knih se již server Podnikatel.cz věnoval. Zásadní je hmotná povaha knihy, tj. knihy klasické nebo elektronické, na rozdíl od nehmotné povahy e-knihy, se kterou nabyvatel nemůže dále disponovat. Více v článku: Autorská práva e-knih a „papírových“ knih nejsou stejná

Na autorské příjmy z knihy se srážková daň ani osvobození nevztahuje

Řada poplatníků se mylně domnívá, že příjem z autorského honoráře za knihu, který nepřevýší 7 tisíc korun měsíčně od jednoho plátce (nakladatelství), bude zdaněn srážkovou daní automaticky plátcem. Jak ale pro server Podnikatel.cz blíže specifikovala Jaroslava Musilová, tisková mluvčí Generálního finančního ředitelství Praha, není možno autorské honoráře bez podrobnějších informací a znalostí jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu druhu příjmu, resp. dílčímu základu daně fyzické osoby. Může se jednat o příjem podle § 7 odst. 2 písm. a zákona o daních z příjmů, pokud však tyto příjmy nepatří pod příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů.

 

Příjmy podle § 7 odst. 2 písm. a jsou příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorská práva včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. U příjmů ve formě autorských honorářů za publikaci knihy nebo e-knihy do 7 000 Kč měsíčně nelze uplatnit zvláštní sazbu daně vybírané srážkou, neboť ustanovení § 7 odst. 6 zákona hovoří o příjmech autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, o což se v uvedeném případě nejedná, uvádí Musilová. Dodává, že pokud autor vytváří dílo v rámci pracovněprávního vztahu, jedná  se samozřejmě o příjem podle § 6 zákona o daních z příjmů, tj. příjem ze zaměstnání neboli ze závislé činnosti. Příjmy z autorských honorářů nemohou být nikdy považovány ani za příjmy ostatní (§ 10 zákona o daních z příjmů). Ani kdyby se jednalo o příjmy skutečně nízké, výjimečné či nahodilé. Čtěte také: Chcete vydat knihu a nevíte jak na to? Zkuste všechny možnosti

Je tedy logické, že autor knihy, pokud není u nakladatelství zaměstnán, podává daňové přiznání k příjmům z autorských honorářů vždy. Stejně tak je povinen se přihlásit u ČSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny. Jestliže je současně plátcem DPH, bude z autorských honorářů odvádět rovněž daň z přidané hodnoty. Totéž platí v případě překročení obratu. Pokud příjmy z podnikání nebo z jiné výdělečné činnosti za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhnou částku 1 000 000 korun, je nutná registrace k DPH. A to se může lehce přihodit jednorázovou výplatou autorského honoráře. Čtěte také: Chcete oživit web cizí fotkou či textem? Bez svolení autora to zpravidla nejde

Na honoráře se vztahuje základní sazba DPH

V případě, že autor je plátcem DPH, poskytuje podle § 14 zákona o dani z přidané hodnoty službu, kterou je mimo jiné i právo dílo využít ve smyslu autorského zákona. Při poskytnutí této služby se uplatní základní dvacetiprocentní sazba daně. Povinnost přiznat daň vzniká dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k poskytnutí práva k využití. To neplatí za situace, kdy je sjednán způsob stanovení úplaty a k uvedenému dni není známa její výše. Potom by se za zdanitelné plnění považovalo za uskutečněné ke dni přijetí úplaty. Při dodání e-knihy se uplatní také základní sazba daně, neboť tyto knihy nepatří do číselného kódu 49 Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží, který je uveden v příloze č. 1 k zákonu, obsahující seznam zboží podléhajícího snížené sazbě, uvádí Jaroslava Musilová z Generálního finančního ředitelství v Praze. Čtěte také: Okamžik „držby“ dokladu zákon o DPH nespecifikuje

Jen pro úplnost připomínáme, že do roku 2008 autoři uplatňovali sníženou sazbu daně. Umělecké a ostatní zábavné služby, včetně činnosti spisovatelů byly uvedeny v příloze k zákonu o DPH jako služby podléhající snížené sazbě. Mezi činnost spisovatelů patřilo i psaní odborných článků. Ovšem od 1. ledna 2009 se na všechny autorské příjmy vztahuje základní, tj. dvacetiprocentní sazba daně.
Reklama
Knihkupectví Kanzelsberger – hlavní partner seriálu Léto s (e)knihou
Síť knihkupectví po celé ČR, on-line prodej. Nabízíme více než 56 000 denně aktualizovaných záznamů knih všech žánrů: beletrie, dětské knihy, učebnice, slovníky, odbornou a technickou literaturu, historie, encyklopedie, hudebniny, mapy a atlasy: www.kanzelsber­ger.cz | www.facebook.com/kni­hy.kanzelsber­ger
Našli jste v článku chybu?

6. 6. 2011 16:07

Adam (neregistrovaný)
Zajímalo by mě, jak je to s DPH při prodeji e-knih, pokud si je koupí osoba ze zahraničí. V zákoně o DPH se píše cosi o osvobození od DPH při vývozu zboží, ovšem s tím, že zboží přejde přes celnici. Jelikož je e-kniha datový soubor, těžko si ji bude kupec stahovat z webu prodejce přes celnici. Přitom ale prodejce bude v ČR a kupující třeba v Austrálii, takže e-kniha by v takovém případě rozhodně opustila území ČR i EU. Jak tedy prodej e-knih posuzovat – je to prodej zboží, nebo spíš cosi n…
Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Lupa.cz: Teletext je „internetem hipsterů“

Teletext je „internetem hipsterů“

DigiZone.cz: R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Vitalia.cz: Láska na vozíku: Přitažliví jsme pro tzv. pečovatelky

Láska na vozíku: Přitažliví jsme pro tzv. pečovatelky

Měšec.cz: Komu musí od ledna zvýšit mzdu?

Komu musí od ledna zvýšit mzdu?

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Root.cz: Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Lupa.cz: Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Měšec.cz: Stavební spoření: alternativa i pro seniory

Stavební spoření: alternativa i pro seniory

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

Vitalia.cz: Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru

Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět