Z loňských zahraničních příjmů se nově neodvádí daň

Ministerstvo financí upozornilo ve své zprávě, na změnu zákona o daních z příjmů, konkrétně § 38 f odst. 4. Podstatně se změnilo zdanění příjmů ze závislé činnosti vykonávané v zahraničí ve státech, s nimiž má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Při zdanění těchto příjmů je možné uplatnit metodu vynětí. Podstatné je, že tak mohou učinit poplatníci i za zdaňovací období 2008.

Protože převážná většina poplatníků již podala za období 2008 daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, upozorňuje ministerstvo na možnost podání dodatečného přiznání. Poplatník ze všech svých příjmů vyjme příjmy z činnosti vykonávané v těchto státech a vypočte daň jen ze zbylých příjmů. Tím mu logicky vyjde přeplatek, o jehož vrácení si může požádat. Jestliže má poplatník příjmy pouze ze závislé činnosti ve státech, s nimiž má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, daňové přiznání nově podávat nemusí.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Tvorba a šíření videoobsahu

  •  
    Jak vytvořit video a na co si dát pozor
  • Jak ho naplnit vhodným obsahem
  • Kam ho umístit a jak mu získat diváky

Detailní informace o školení Tvorba a šíření videoobsahu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+