Za odvod DPH nově ručí odběratel i dodavatel

Novela zákona o DPH účinná od prvního dubna přinesla řadu novinek. Mezi ně patří i společné a nerozdílné ručení za odvod DPH odběratelem a dodavatelem. Plátce, který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v Česku uskutečněné jiným plátcem nebo poskytne úplatu na takové plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že

  • daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena.
  • plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit,nebo
  • dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Odběratel ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění též v případě, pokud je cena za zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny. Právě od ručení za neodvedenou daň si ministerstvo slibuje snížení daňových úniků. Čtěte také: Odpočet DPH půjde nejdříve v období, kdy vám dorazí faktura

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 5. 4. 2011 10:48

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro pokročilé

  •  
    Důležité principy fungování PPC reklamy
  • Optimalizační postupy běžících kampaní
  • Práce s aplikací AdWords editor

Detailní informace o školení PPC reklamy pro pokročilé »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+