Za pojistné zaslané na nesprávný účet náleží penále

Mezi povinnosti vůči zdravotní pojišťovně patří platba pojistného. Pojištěnec musí při jeho úhradě, případně doplatku po vyúčtování, dbát na správné uvedení čísla účtu a variabilního symbolu. V případě, že osoba samostatně výdělečně činná uhradí příslušnou částku omylem jinému subjektu, než příslušné zdravotní pojišťovně, považuje se tato platba za neuhrazenou. Samozřejmě se všemi důsledky, tj. vyměření penále za zpožděnou platbu.

Problém nastává i při nesprávném uvedení variabilního symbolu. Platba nemusí být správně přidělena. Na dohledání a následném přidělení platby musí spolupracovat sám pojištěnec, a to uvedením bližších údajů o platbě. Čtěte více: Přiznání neodevzdané v termínu může vyjít pěkně draho

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics

  •  
    Jak vyhodnocovat úspěšnost reklamních kampaní.
  • Jak ovládat Google Analytics a najít co potřebuji.
  • Jak měřit hodnotu objednávek z webu.

Detailní informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+