Hlavní navigace

Začínáte podnikat? Hlídejte si termíny vůči úřadům!

 Autor: 244974
Michael Hovorka 5. 5. 2008

Byznys malých živnostníků je pěkná řehole. Pustit se do podnikání vyžaduje notnou dávku odvahy a rovněž obrněný krunýř proti úřadům. Každý z nich má jiná pravidla pro oznamování změn. Je proto dobré předpřipravit si diář pro všechny své povinnosti.

Termíny, kdy podnikatel se má na příslušný úřad přihlásit a do kdy má nahlásit změny, jsou nepřehledné. U každého úřadu je to jinak. Platí ale zlaté pravidlo: oznámením do 8 dnů se nikdy nic nezkazí.

I přesto dokáže být hlava pěkně děravá a podnikatel může na některou svou povinnost zapomenout. Vystavuje se tak riziku sankcí, které dosahují až desítky tisíc korun. V tomto případě je nejlepší přiznat úřadům barvu a neotálet s napravením všech svých chyb.

Server Podnikatel.cz připravil jednoduchý přehled všech povinností vůči úřadům, které se vztahují na OSVČ i na zaměstnance, kteří si podnikáním přivydělávají.

Finanční úřad »

Začínám, oznamuji

Začínající podnikatel, který získal povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začal provozovat jinou samostatně výdělečnou činnost, je povinen se registrovat u svého místně příslušného finančního úřadu (dle trvalého bydliště). To se vztahuje i na zaměstnance, kteří si podnikáním pouze přivydělávají. Toto oznámení se podává místně příslušnému správci daně na tiskopise přihláška k registraci [PDF, 188 kB].

Registrační povinnost nemají osoby:

 1. u kterých vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost,
 2. u kterých je předmětem zdanění jen nemovitost,
 3. které mají příjmy jen ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 4. které mají jen příjmy, u kterých je daň vybírána zvláštní sazbou daně,
 5. u kterých dochází ke kumulaci daňových povinností uvedených pod body 1–4.

Do diáře

 • Oznámení o zahájení podnikání (registrace): do 30 dnů,
 • změny údajů: do 15 dnů.

Pokuty

 • Vyměří správce daně,
 • až do výše 2 000 000 Kč.

Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání. Podrobnosti o pokutách v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Napravuji chyby

Pokud správce daně zjistí, že poplatník podniká a není registrován, zaregistruje ho sám z úřední povinnosti. Podnikatel by při zjištění, že nesplnil svou registrační povinnost, měl svou chybu neprodleně napravit. Počátek podnikání je stanoven od doby, kdy vzniklo oprávnění k podnikatelské činnosti (nikoli od doby registrace u místně příslušného správce daně).

Jsem zaměstnanec a podnikám

 • Registruji se,
 • podávám daňové přiznání bez ohledu na to, zda jsem u svého zaměstnavatele podepsal prohlášení,
 • nahlašuji změny v termínech.

Česká správa sociálního zabezpečení »

Začínám, oznamuji

Oznámení o zahájení podnikání [RTF, 60 kB] podává podnikatel u své místně příslušné správy (podle trvalého bydliště). To se týká i zaměstnanců, kteří si podnikáním přivydělávají.

Do diáře

 • Oznámení o zahájení podnikání: nejpozději do 8. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém podnikatel zahájil svou činnost,
 • změny údajů: neprodleně,
 • ukončení, přerušení, zákaz: do 8 dnů.

Pokuty

 • Až do výše 10 000 Kč.

Napravuji chyby

Chyby vůči úřadu musí podnikatel napravovat neprodleně. U vedlejší činnosti se při neoznámení či neododržení termínu navíc vystavuje riziku, že pokud nebude ohlášena jako vedlejší, bude činnost správnou sociálního zabezpečení automaticky považována za hlavní. S tím souvisí i povinnost platit pojistné.

Jsem zaměstnanec a podnikám

 • Ohlašuji podnikání (pokud nenahlásím, je má činnost vedena jako hlavní),
 • platím zálohy v případě, pokud příjem po odpočtu výdajů v kalendářním roce dosáhl částky zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, nebo jsem se přihlásil k účasti na pojištění,
 • nahlašuji změny neprodleně.

Podnikatel.cz doporučuje

Česká správa sociálního zabezpečení vydala příručku, která odpovídá na základní otázky týkající se samostatně výdělečné činnosti i podnikání, které je vedeno jako vedlejší činnost.

Stáhněte kliknutím na obrázek [PDF, 574 kB]

Příručka pro OSVČ

Zdroj: ČSSZ

Zdravotní pojišťovna »

Začínám, oznamuji

Za zahájení výdělečné činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy dotyčný začne vykonávat činnost s cílem „mít příjem“ (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na účtu atd.). Za zahájení výdělečné činnosti se naopak nepovažuje pouhé získání živnostenského listu, nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.

Do diáře

 • Oznámení o zahájení podnikání: nejpozději do osmého dne, a to nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost podnikatel zahájil nebo ukončil,
 • změny údajů: neprodleně.

Pokuty

 • Až do výše 10 000 Kč,
 • při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty,
 • po třech letech je pokuta promlčena,
 • další porušení povinností v průběhu podnikání: až do výše 50 000 Kč, podrobnosti v zákoně č. 592/1992 Sb..

Napravuji chyby

Chyby vůči úřadu musí podnikatel napravovat neprodleně.

Jsem zaměstnanec a podnikám

 • Ohlašuji podnikání,
 • nahlašuji změny neprodleně.

Anketa

Komunikujete s úřady elektronicky?

Našli jste v článku chybu?
120na80.cz: Bojíte se encefalitidy?

Bojíte se encefalitidy?

DigiZone.cz: TV Philips a Android verze 6.0

TV Philips a Android verze 6.0

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Přivýdělek u Airbnb nebo Uberu? Čekejte kontrolu

Podnikatel.cz: Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Měšec.cz: Přejete si číslo účtu na přání?

Přejete si číslo účtu na přání?

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Podnikatel.cz: Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Prodává přes internet. Kdy platí zdravotko?

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Podnikatel.cz: Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Rakovina oka. Jak ji poznáte?

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Vitalia.cz: Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase