Hlavní navigace

Základem daňového přiznání je Příloha č. 1, jak ji vyplnit?

 Autor: 631791
Redakce

Dílčí základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnost má přímou vazbu na povinnou Přílohu č. 1, která se přikládá spolu s daňovým přiznáním. Jak tuto přílohu vyplnit? Čtěte jednoduchý návod.

Příloha č. 1 je součástí přiznání k dani z příjmů fyzických osob, (DAP), která se k přiznání přikládá povinně. Je totiž výchozím bodem pro určení dílčího základu daně. Doporučuje se proto vyplňovat jako první, před samotným přiznáním. Nejjednodušeji ji vyplní ten podnikatel, který uplatní výdaje procentem z příjmů. Naopak těžší to bude mít ten podnikatel, který má spolupracující osoby. Než se ale podnikatel pustí do vyplňování daňového přiznání, měl by si zodpovědět následující otázky. Čtěte více: Co vše musíte přikládat k daňovému přiznání? Vyplněné přílohy i potvrzení

Kdo podává daňové přiznání?

Přiznání podává každý, jehož roční příjmy přesáhly 15 000 korun. Netýká se to však příjmů, které jsou osvobozené od daně nebo příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou zvláštní sazby daně. Pokud podnikatel vykazuje daňovou ztrátu, musí daňové přiznání podat i v případě, že jeho příjmy nepřesáhly 15 000 korun.

Jakou sazbu uplatnit, pokud chci uplatnit výdaje procentem?

Výše výdajových paušálů se rozlišuje podle druhu činnosti, kterou podnikatel vykonává. Nejnižší výdaje procentem z příjmů si mohou uplatnit například osoby samostatně výdělečné činné, které měly příjem z autorských práv. U nich je sazba stanovena na 40 %. Naopak nejvyšší sazbu mají podnikatelé s příjmy z řemeslných živností.

Výdaje procentem z příjmů, tzv. paušální výdaje, však nelze uplatnit, pokud se jedná o příjmy spoluvlastníků majetku, kdy příjmy a výdaje nejsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů a v případě účastníků sdružení bez právní subjektivity, kdy nejsou příjmy a výdaje rozděleny rovným dílem. Čtěte více: Na výdaje paušálem s interaktivním formulářem

Srovnání výdajových paušálů v letech 2009 – 2011
Druh činnosti Výdajový paušál rok 2009 Výdajový paušál rok 2010 Výdajový paušál rok 2011
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% 80% 80%
Příjmy ze živností řemeslných 80% 80% 80%
Příjmy ze živností (kromě řemeslných) 60% 60% 60%
Příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů 60% 40% 40%
Příjmy z užití duševního vlastnictví a autorských práv 60% 40% 40%
Příjmy z výkonu nezávislého povolání 60% 40% 40%
Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele smluv a rozhodce 60% 40% 40%
Příjmy insolvenčního správce, včetně předběžného a jeho zástupce 60% 40% 40%

Při vyplňování postupujte po řádcích

Přílohu č. 1 začněte vyplňovat nejdříve identifikací. Ta spočívá v uvedení rodného čísla podnikatele v pravé horní části formuláře. Následně poplatník uvede, zda vede daňovou evidenci, účetnictví nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů.

Pro základ daně jsou pak rozhodující řádky 101 až 113, z nichž se výsledná částka základu spočítá. Tento výsledek je dostupný na řádku 113. Výsledná hodnota se pak převádí do řádku 37 základní části daňového přiznání.

Na straně 1 přílohy je ještě zapotřebí vyplnit doplňující údaje u tabulek A a B. První tabulka slouží pro údaje o obratu a odpisech. Té si nevšímá podnikatel, který uplatňuje výdaje procentem. Ten je naopak povinen vyplnit tabulku B, kde se uvede název hlavní (převažující) činnosti, výše výdajového paušálu, příjmy a výdaje, které se vypočítaje procentem z příjmů dle sazby výdajového paušálu. Tyto hodnoty se zanášejí do řádku 101 až 113. Čtěte více: Uvažujete o přechodu na paušální výdaje? Poradíme vám

Strana 2 přílohy je pak určena pro další údaje, které mají vliv na určení základu daně a doplňující údaje o hospodaření podniku.

Ukázka vyplnění Přílohy č. 1

Živnostník Jan Vrták vede daňovou evidenci.

  • Příjmy, ovlivňující základ daně (podle deníku příjmů a výdajů):  455 00­0 Kč
  • Výdaje, ovlivňující základ daně (podle deníku příjmů a výdajů):  248 00­0 Kč
  • Jan Vrták má automobil, který odepisuje. Roční odpis: 15 400 Kč.

Strana 1

Vyplnění řádků 101 až 113
Číslo řádku Vyplněné údaje Poznámka
101 455 000
102 248 000
103 Neobsazeno Dříve zákonné pojistné, za rok 2008 není už účinné
104 207 000 Zisk nebo ztráta (rozdíl ř. 101 – ř. 102)
105 0 Vyplní se nepeněžní příjmy a úpravy, o které se zvýší základ daně, podnikatel vyplňuje tabulku E na druhé straně přílohy
106 15 400 Vyplní se nepeněžní výdaje, o které se sníží základ daně, podnikatel vyplňuje tabulku E na druhé straně přílohy, v našem příkladu jsou to odpisy.
107 Vyplňuje se, pokud má podnikatel spolupracující osoby
108 Vyplňuje se, pokud má podnikatel spolupracující osoby
109 Vyplňuje se, pokud má podnikatel spolupracující osoby
110 Vyplňuje se, pokud má podnikatel spolupracující osoby
111 Neobsazeno Dříve se vyplňovalo u rozložení příjmů na více zdaňovacích období
112 Vyplňují společníci v.o.s. a komplementáři v k. s.
113 191 600 Dílčí základ daně, hodnota se převádí do ř.37 daňového přiznání

Tabulka A a B

Jan Vrták vyplňuje v tabulce A na první straně přílohy údaje o odpisech. Čistý obrat musí vyplňovat podnikatelé, kteří jsou účetní jednotkou. Ti co vedou daňovou evidenci, obrat nevyplňují.

V tabulce B uvede název své hlavní hlavní činnosti, popřípadě dalších činností. Pokud je seznam činnosti vyšší než počet řádků, uvede dodatečné informace na zvláštním listu, který se přikládá jako příloha k daňovému přiznání.

Strana 2

Tabulky C až I

Na straně druhé v tabulce C OSVČ uvádí údaje o samostatné výdělečné činnosti: datum zahájení činnosti, počet měsíců činnosti v kalendářním roce a případně i údaje o ukončení a obnovení činnosti v případě, že je změna v roce vyplnění.

Údaje v tabulce D vyplňují ti, kteří vedou daňovou evidenci. I pan Vrták by musel vyplnit údaje o hmotném majetku, zásobách, pohledávkách, závazcích a rezervách. Údaje o zůstatku peněz v pokladně a na bankovním účtu povinné nejsou. Údaje by podnikatel měl vést v pomocných knihách daňové evidence. Úhrn hrubých mezd vyplní podnikatel, který má zaměstnance, v tabulce D, v řádku 9.

Tabulka E má 2 části. První část zahrnuje úpravy, které zvýší základ daně, v části druhé jsou úpravy, které základ daně snižují. Úpravy se zohlední v dílčím základu daně. Nejčastěji se zde setkáme s odpisy dlouhodobého majetku nebo rozpočtem akontace při leasingu.

Tabulka F se vyplňuje, pokud podává přiznání účastník sdružení.

Tabulky G a H se vyplňují, pokud se využívá při podnikání možnosti spolupracující osoby.

Tabulku I vyplní společníci osobních společností – veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditní společnosti.

Foto: www.isifa.com

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

DigiZone.cz: Skylink: zpožděný kanál Prima +1

Skylink: zpožděný kanál Prima +1

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

120na80.cz: Jmelí je více léčivé než jedovaté

Jmelí je více léčivé než jedovaté

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Měšec.cz: 6 změn v novele občanského zákoníku

6 změn v novele občanského zákoníku

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Vitalia.cz: Jsou čajové sáčky toxické?

Jsou čajové sáčky toxické?

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit