Zákon o platebním styku se mění

Ministerstvo financí dnes předkládá na jednání vlády návrh zákona o platebním styku a návrh, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Návrh zákona transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu.

Hlavní změnou je úprava regulatorního a dohledového režimu pro nebankovní poskytovatele platebních služeb (tzv. platební instituce). V současné době tyto subjekty podnikaly podle živnostenského zákona, případně na základě devizové licence při přeshraničních převodech. Návrh také počítá s rozšířením a zpřesněním informační povinnosti poskytovatelů platebních služeb vůči jejich uživatelům. Předpokládané nabytí účinnosti nové právní úpravy je 1. listopadu 2009.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+