Hlavní navigace

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění od roku 2015

 Autor: http://www.isifa.com/, podle licence: Rights Managed
Dagmar Kučerová

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění se od roku 2015 tradičně zvyšují. Novela daňových zákonů však přináší další změny důležité pro OSVČ i zaměstnavatele.

Vyhláškou MPSV s číslem 208/2014 Sb. jsou s účinností od 1. ledna 2015 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2015. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů, záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných i částky vyměřovacího základu zakládajícího účast na nemocenském pojistní zaměstnanců pro následující kalendářní rok.

Vyměřovací základ a přepočítací koeficient

Pro stanovení vyměřovacích základů a záloh jsou nezbytné dvě částky. A to všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient. Ostatní je záležitostí pevně daného výpočtu. Server Podnikatel.cz připravil ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení tradiční tabulku s důležitými údaji.

Rozhodné částky pro stanovení záloh pro rok 2015:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 25 903 korun
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0273
  • průměrná mzda činí 26 611 korun

Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení, tedy 25 903×1,0573 = 26 611 korun (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2014 byla průměrná mzda ve výši 25 942 korun (25 903 korun x 1,0015).

Zálohy na sociální pojištění

Výše minimálních záloh na sociální pojištění pro OSVČ hlavní se od roku 2015 zvyšuje o 49 korun z 1894 na 1943 korun. Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení, tj. 48násobek průměrné mzdy činí 1 277 328 korun. Jedná se o částku ročních příjmů, nad kterou nebude odvedeno nemocenské a důchodové pojištění, důchodové spoření (druhý pilíř) a 7% solidární zvýšení daně z příjmů.

Výše minimálních záloh pro vedlejší výdělečnou činnost tedy bude v příštím roce činit 778 korun. Stanovená roční rozhodná částka pro vedlejší činnost se zvyšuje na 63 865 korun. Výše minimálního nemocenského pojištění OSVČ se nemění.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Stejně tak zůstává zachována rozhodná částka pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Účast na nemocenském a tím i důchodovém pojištění vzniká od částky sjednané mzdy, platu, odměny ve výši 2500 korun.

Zálohy na sociální pojištění 2015

Rok 2014 2015
Maximální vyměřovací základ 1 245 216 Kč 1 277 328 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ  77 832 Kč 79 836 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ 31 140 Kč 31 944 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 6 486 Kč 6 653 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 2 595 Kč 2 662 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 1 894 Kč 1 943 Kč
Minimální měsíční záloha VČ  758 Kč 778 Kč
Rozhodná částka pro VČ 62 261 Kč 63 865 Kč
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ 5 000 Kč 5 000 Kč
Minimální nemocenské  115 Kč  115 Kč
Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění   2 500 Kč  2 500 Kč

Důchodové pojištění účastníka druhého pilíře důchodového spoření  

Ilustrační obrázek
Autor: http://www.isifa.com/, podle licence: Rights Managed

Jako každý rok, zvyšují se i v roce 2015 minimální zálohy pojistného. 

Snížené pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 % platí OSVČ od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyla účinnosti smlouva uzavřená s penzijní společností. A to na základě žádosti podané příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. V případě, že OSVČ vstoupila do druhého pilíře až po zahájení samostatné výdělečné činnosti, musí svou účast ve druhém pilíři oznámit příslušné OSSZ nejpozději v Přehledu o příjmech a výdajích podávaném za kalendářní rok, ve kterém do druhého pilíře vstoupila.

Zálohy na sociální pojištění účastníka 2. pilíře

Rok 2014 2015
Minimální výše zálohy při účasti na důchodovém spoření HČ 1 700 Kč 1 744 Kč
Minimální výše zálohy při účasti na důchodovém spoření VČ 680 Kč 698 Kč

Zálohy na zdravotní pojištění

Od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového pojištění se odvozují i zálohy na zdravotní pojištění. Minimální měsíční záloha se zvyšuje rovněž o 45 korun z 1752 na 1797 korun. Maximální vyměřovací základ původně neměl být stanoven jen v letech 2013 až 2015. Ovšem aktuální novelu daňových zákonů se od roku 2015 ruší.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2015

Rok  2014 2015
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,50 Kč 
Minimální měsíční záloha 1 752 Kč 1 797 Kč

Výběr změn sociálního a zdravotního pojištění

Novela zákona o daních z příjmů přináší i další změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Zde je jejich stručný nástin:

  • nově se definují příjmy, které se do vyměřovacího základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění nezahrnují,
  • ruší se možnost dobrovolného nemocenského připojištění zaměstnavatelů (zvýšená sazba 26 %, ke které se na základě písemného ohlášení mohli pro kalendářní rok přihlásit zaměstnavatelé, pokud byl jejich průměrný měsíční počet zaměstnanců nižší než 26),
  • upravují se pravidla elektronické komunikace pro OSVČ, zaměstnavatele i lékaře (ruší povinná elektronická podání, ale zároveň zavádí nové povinnosti pro ty, kteří již podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem činí. Budou muset uvádět také akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jeho kvalifikovaný certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání,
  • upravuje se stanovení pojistného z minimálního vyměřovacího základu, což se projeví při poskytnutí neplaceného volna nebo neomluvené absenci zaměstnanců,
  • sjednocuje se postup při odvodu sociálního a zdravotního pojištění v situaci, kdy má zaměstnanec více dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce v jednom měsíci u stejného zaměstnavatele, případně při dodatečném zúčtování příjmu po skončení těchto dohod.
Našli jste v článku chybu?
Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Podnikatel.cz: Změny v cestovních náhradách 2017

Změny v cestovních náhradách 2017

Lupa.cz: Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Proč firmy málo chrání data? Chovají se logicky

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

Root.cz: Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

120na80.cz: 5 nejčastějších mýtů o kondomech

5 nejčastějších mýtů o kondomech

DigiZone.cz: „Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

„Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Měšec.cz: Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi