Zaměstnání zastupitelů končí dnem konání voleb

Zaměstnání uvolněných zastupitelů končí dnem, od něhož jim nenáleží odměna za výkon funkce. U neuvolněných zastupitelů je to den skončení výkonu funkce. Jak vysvětluje Jiří Rod, mluvčí všeobecné zdravotní pojišťovny: V obou případech jde o den, ve kterém zaniká mandát členů zastupitelstva, a tím je první den konání nových voleb. Dnem skončení zaměstnání členů zastupitelstva je tedy 15. říjen 2010.

Jiná situace může nastat u starosty, který i po uplynutí volebního období plní úkoly (a to až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva) a je mu za výkon funkce vyplácena odměna. V tomto případě se starosta nadále považuje za zaměstnance.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Práce s leady v digitálním prostředí

  •  
    Jaké online kanály používat pro získání leadu
  • Jakým způsobem pracovat s leady
  • Jak vyhodnocovat a optimalizovat efektivitu

Detailní informace o školení Práce s leady v digitálním prostředí »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+