Hlavní navigace

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

 Autor: 258398
Lucie Domanská 11. 6. 2007

Ne každý člověk má to štěstí, že je úplně zdráv. Každý den potkáváme velké množství lidí s menším či větším zdravotním postižením. Ovšem i tito lidé dokáží zastat v zaměstnání spoustu práce. Navíc pro řadu zaměstnavatelů může být určitou výhodou, respektive nemusí být bariérou, tyto občany zaměstnat, neboť může získat příspěvky a dotace na zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

     Jak to vidí zákon

     Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 67) přesně definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce. Jedná se o fyzické osoby, které jsou:

     • plně invalidní,
     • částečně invalidní,
     • zdravotně znevýhodněny.

     Zdravotně znevýhodněnou osobou je fyzická osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, kdy je schopna vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ovšem její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se myslí takový stav, který podle lékařů má trvat déle než 1 rok a podstatným způsobem omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím tedy omezuje i možnost pracovního uplatnění.

     To, že jsou osoby plně či částečně invalidní dokládají fyzické osoby potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Zatímco skutečnost, že jsou osoby zdravotně znevýhodněny, se dokládá rozhodnutím úřadu práce.

     Práva a povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním OZP

     Zaměstnavatelé jsou oprávněni požadovat od úřadu práce (ÚP):
     • informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením,
     • součinnost při vyhrazování pracovních míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením,
     • spolupráci při vytváření vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
     • spolupráci při řešení individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením.
     Zaměstnavatelé jsou povinni:
     • u míst oznamovaných ÚP označit, zda se jedná o pracovní místa vyhrazená pro OZP,
     • informovat ÚP o volných pracovních místech vhodných pro OZP,
     • rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením,
     • spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace,
     • vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením (evidence obsahuje údaje o důvodu, na základě kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením),
     • vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.

     Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

     Zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50 % osob (z celkového počtu svých zaměstnanců) se zdravotním postižením, poskytuje úřad práce příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Osoby s těžším zdravotním postižením se do průměrného přepočteného počtu těchto zaměstnanců započítávají třikrát.

     Příspěvek se poskytuje čtvrtletně a zpětně a to na základě žádosti zaměstnavatele. Ta musí být doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Příspěvek je pak splatný do 30 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti příslušnému úřadu práce (v místě sídla právnické osoby nebo v místě trvalého bydliště fyzické osoby). Součástí žádosti musí být doložení počtu zaměstnanců (celkový počet a počet zdravotně postižených zaměstnanců).

     Výše činí 0,66násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku za každou zaměstnanou osobu s těžším zdravotním postižením nebo 0,33násobku za každou jinou osobu se zdravotním postižením. Výši průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlásí ministerstvo sdělením zveřejněným ve Sbírce zákonů.

     Ovšem podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že zaměstnavatel nemá žádné daňové nedoplatky, ani nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění (nebo mu bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením těchto splátek).

     Dotace

     MPSV vypracovalo „Program na podporu a obnovu nebo technické zhodnocení hmotného investičního majetku“, který slouží k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením (OZP). Platnost tohoto programu byla prodloužena až do 30. června 2008 a díky tomuto programu je možnost čerpat dotace na základě předložení žádosti na předepsaných tiskopisech na příslušný úřad práce. Termín pro podání žádosti je vždy v rozmezí od 1. do 10. dne měsíců ledna, dubna a srpna kalendářního roku.

     Program je určen jen zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % OZP a jeho účelem je udržení pracovních míst a podpora vytváření nových pro OZP prostřednictvím obnovy nebo technického zhodnocení hmotného investičního majetku, což souvisí zejména s organizačními opatřeními a s přizpůsobením výroby a pracovního prostředí zaměstnanci se zdravotním postižením. Další podmínky jsou, že zaměstnavatel nemá žádné daňové nedoplatky ani nedoplatky na pojistném a není v likvidaci nebo v konkurzním ani vyrovnávacím řízení.

     Příspěvek lze získat pouze na:

     • stavební akce (tj. stavbu, vestavbu, přístavbu nebo stavební úpravu),
     • dodatečné náklady spojené s úpravou nebo pořízením stroje nebo technologického zařízení umožňujícího zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
     • pořízení užitkového vozidla,

     přičemž max. výše příspěvku jednomu příjemci je v příslušném roce stanovena na 7 mil. Kč, na vytvoření 1 nového pracovního místa pro OZP max. 250 tis. Kč a na udržení 1 pracovního místa, na kterém je zaměstnána OZP, max. 200 tis. Kč. U užitkových vozidel může být poskytnut příspěvek max. do 50 % pořizovací ceny.

     Našli jste v článku chybu?

     16. 1. 2009 9:20

     Jan Bláha (neregistrovaný)
     Dobrý den,

     zaměstnávám zdravotně postiženého zaměstnance a čerpám na něj příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením z ÚP.
     Chci se zeptat zda tento příspěvek zvyšuje základ daně z příjmů zaměstnavatele, popř. do jaké kolonky na daňovém přiznání se zapíše?

     Děkuji Jan Bláha
     Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

     Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

     Vitalia.cz: Říká amoleta - a myslí palačinka

     Říká amoleta - a myslí palačinka

     Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

     Přehledná titulka, průvodci, responzivita

     Vitalia.cz: Proč vás každý zubař posílá na dentální hygienu

     Proč vás každý zubař posílá na dentální hygienu

     120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

     Rakovina oka. Jak ji poznáte?

     Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

     Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

     Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

     EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

     Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

     Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

     Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

     Udávání kvůli EET začalo

     Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

     Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

     Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

     Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

     Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

     9 největších mýtů o mase

     Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

     I církev dnes vyrábí potraviny

     DigiZone.cz: ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp

     ČRa DVB-T2 ověřeno má i Sharp

     Podnikatel.cz: Na poslední chvíli šokuje výjimkami v EET

     Na poslední chvíli šokuje výjimkami v EET

     Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

     To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

     120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

     Na ucho teplý, nebo studený obklad?

     Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

     Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

     DigiZone.cz: HD programy ČT i v UPC Horizon

     HD programy ČT i v UPC Horizon

     Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

     3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?