Hlavní navigace

Zaměstnávat lze i cizince, jak ale na to?!

 Autor: 258398
Lucie Domanská 7. 8. 2007

V posledních několika letech se v ČR objevuje celá řada zaměstnanců cizí národnosti. Ne ovšem každý člověk jiné národnosti je považován za cizince dle českého právního systému.

       Jak vidí cizince náš právní systém

       Cizinec je z hlediska zákona o zaměstnanosti (§85 zákona č. 435/2004 Sb.) fyzická osoba, která není státním občanem ČR, občanem EU/EHP a Švýcarska ani jeho rodinným příslušníkem. Za cizince se považuje i osoba bez státní příslušnosti. Jestliže mají cizinci na území ČR trvalý pobyt, pak mají z hlediska zaměstnávání stejné postavení jako občané ČR.

       Podmínky zaměstnávání cizinců v ČR

       Ze strany zaměstnavatele:

       Aby mohl zaměstnavatel zaměstnat cizince, potřebuje nejdříve povolení k získávání (zaměstnávání) cizinců. Toto povolení, které se vydává na dobu určitou, získá od místně příslušného úřadu práce na základě žádosti, která musí obsahovat identifikační údaje zaměstnavatele a údaje o pracovním místě a jeho charakteristice. Při podání žádosti je nutné zaplatit správní poplatek, jehož výše je stanovena dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Existují však i případy, kdy toto povolení není nutné.

       Ze strany cizince-zaměstnance:

       Cizinec může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván pouze tehdy, má-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území ČR. O vydání povolení k zaměstnání žádá cizinec písemně úřad práce zpravidla před svým příchodem do ČR sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele, u kterého má být zaměstnán nebo ke kterému bude vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem.

       Povolení k zaměstnání vydává úřad práce maximálně na dobu 1 roku a za podmínky, že se jedná o ohlášené volné pracovní místo, které nelze s ohledem na požadovanou klasifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak. Ovšem existují výjimky, kdy je cizincům vydáváno povolení bez ohledu na situaci na trhu práce v ČR.

       Případy, kdy není nutné povolení k zaměstnávání cizinců

       Ne vždy je však nutné žádat úřad práce o povolení k získávání cizinců, coby zaměstnanců. Je to v případě, že zaměstnavatel hodlá zaměstnávat cizince, kterému je vydáváno povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce nebo u kterého se povolení k zaměstnávání nevyžaduje.

       Cizinci, kterým je vydáváno povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce:

       • který bude vykonávat v ČR práci na základě zvolení nebo jmenování do funkce,
       • vykonávající v ČR soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický, akademický, vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník
       • bude zvyšovat svou kvalifikaci a dovednosti prostřednictvím stáže a to na dobu nejdéle 1 roku (může být prodlouženo),
       • je do 26 let věku a bude zde pracovat v rámci výměny mezi školami nebo v rámci programů pro mládež,
       • a další

       Povolení k zaměstnávání cizinců se nevyžaduje:

       • vykonává-li cizinec činnosti jako společník, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu pro obchodní společnost nebo jako člen družstva nebo člen statutárního orgánu družstva pro družstvo nebo
       • žádá o prodloužení povolení k zaměstnání

       Případy, kdy zaměstnanec nepotřebuje povolení k zaměstnání

       Povolení k zaměstnání se nevyžaduje k zaměstnání cizince např.:

       • s povoleným trvalým pobytem,
       • který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise,
       • kterému byl udělen azyl,
       • jehož výkon práce nepřesáhne 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a jde zároveň o umělce, pedagogického, akademického, vědeckého, výzkumného nebo vývojového pracovníka apod.
       • který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc
       • akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků
       • vykonává práci v rámci přípravy na budoucí povolání
       • a další

       Oznamovací povinnost zaměstnavatele

       I v souvislosti se zaměstnáváním cizinců existuje oznamovací povinnost zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí do 10 kalendářních dnů oznámit úřadu práce obsazení volného pracovního místa cizincem. Dále je zaměstnavatel povinen písemně oznámit, že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k zaměstnání, nenastoupil do práce nebo ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou mu bylo povolení vydáno.

       Popis situace v grafu

       Zaměstnávání cizinců
       Našli jste v článku chybu?
       Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

       Přehledná titulka, průvodci, responzivita

       120na80.cz: Bojíte se encefalitidy?

       Bojíte se encefalitidy?

       Podnikatel.cz: Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

       Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

       DigiZone.cz: TV Philips a Android verze 6.0

       TV Philips a Android verze 6.0

       Podnikatel.cz: EET zvládneme, budou horší zákony

       EET zvládneme, budou horší zákony

       Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

       9 největších mýtů o mase

       Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

       Finančním poradcům hrozí vracení provizí

       Vitalia.cz: Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

       Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

       DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

       Sat novinky: Fransat UHD Demo

       DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

       Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

       Lupa.cz: Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

       Slevové šílenství je tu. Kde nakoupit na Black Friday?

       DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

       Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

       Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

       Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

       Podnikatel.cz: Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

       Babiše přesvědčila 89letá podnikatelka?!

       120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

       Rakovina oka. Jak ji poznáte?

       Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

       I církev dnes vyrábí potraviny

       Měšec.cz: Přejete si číslo účtu na přání?

       Přejete si číslo účtu na přání?

       Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

       To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

       Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

       Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

       Podnikatel.cz: Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET

       Na poslední chvíli šokuje vyjímkami v EET