Ne vždy jsou zaplacené daně daňově neuznatelným výdajem

Zaplacené daně tvoří často nemalou část výdajů spojených s podnikatelskou činností. Některé však lze do daňových výdajů zahrnout. Jedná se daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň silniční, daň z příjmů fyzických osob v souladu s § 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů a v určitých případech o daň zaplacenou za jiného poplatníka. U daně zaplacené za jiného poplatníka jde především o daň z převodu nemovitostí zaplacenou ručitelem za původního vlastníka. Daňově účinná je také daň z příjmů fyzických osob zaplacená plátcem za poplatníka – výherce nebo příjemce nepeněžního plnění, tj. daň zaplacená za výherce v soutěži jejím pořadatelem.

Obecně jsou však z daňových výdajů vyloučeny daně dědické, darovací, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob a obdobné daně zaplacené v zahraničí. Stejně tak daně zaplacené za jiného poplatníka. Čtěte více: Kdy jsou zaplacené daně daňově uznatelným výdajem? 

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+