Zápočet pohledávek a závazků

Obchodní zákoník umožňuje zápočet pohledávek a závazků. Zápočet je možný v případě, že obchodní partneři mají vzájemné pohledávky a současně závazky. Vzájemný zápočet se provede tak, že místo skutečné platby pohledávky zapíšeme do knihy pohledávek inkaso pohledávky a současně do knihy závazků zapíšeme úhradu.


Případy zápočtu pohledávek a závazků:

  • dojde k zápočtu pohledávky se závazkem ve stejné částce v plné výši. (Pohledávka by musela být přesně ve stejné hodnotě jako závazek.) V praxi je toto možné prakticky po předchozí dohodě, že jsme ochotni odebrat v hodnotě naší pohledávky zboží dlužníka.
  • zápočtem nezaniknou pohledávky, vznikne rozdíl, který se musí doplatit nebo se provede další zápočet.

Zápočet pohledávek a závazků = nepeněžní příjem podnikatele!

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+