Daňové tipy: Závazné posouzení

Podnikatel, který si není zcela jist, jak daňový případ řešit, může požádat o radu finanční úřad. Finanční úřad vydá rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků z již nastalých či očekávaným skutečností. Jak finanční úřad rozhodne, tak to bude. A nikdo již nemůže dále toho závazné posouzení zpochybňovat.

Kdy lze o závazné posouzení ve vztahu k dani z příjmů požádat?
Jedná se o tyto problémy:
 • rozdělení výdajů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům,
 • poměru výdajů spojených s provozem nemovitosti k podnikání a soukromým účelům,
 • rozhodnutí, zda se jedná u dlouhodobého majetku o opravu nebo technické zhodnocení,
 • vyhodnocení, zda se jedná o výdaje podniku, které jsou vynaložené na vývoj a výzkum,
 • rozhodnutí, zda lze uplatnit ztrátu z minulých let před podstatnou změnou společnosti,
 • jakým způsobem byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

 •  
  Jak dostat ono tajemné UX do designu.
 • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
 • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+