Závislá práce a práce na živnostenské oprávnění

Pod pojmem závislá práce se rozumějí právní vztahy pří výkonu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Charakteristickým rysem závislé práce je vztah nadřízenosti a podřízenosti. Dále osobní výkon práce zaměstnancem, a to podle pokynů zaměstnatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě, ale na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost.

Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu v souladu se zákoníkem práce. Podnikatelé pracující ve firmě tzv. „na živnostenský list“ musí mít na paměti, že jejich činnost nesmí nést znaky závislé práce. V opačném případě se vystavují dodatečnému doměření daně finančním úřadem. Jejich „zaměstnavatele“ by v takovém případě zřejmě neminula pokuta od úřadu práce.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+