Zdravotní pojišťovna vyžaduje pravidelné měsíční přehledy

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele vůči zdravoním pojišťovnám je předkládat pravidelně každý měsíc Přehled o platbě pojistného. Podle zákona musí zaměstnavatel předložit Přehled všem zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou pojištěni jejich zaměstnanci.

Formulář Přehledu vyplňují všichni zaměstnavatelé, kteří byli povinni za daný měsíc odvést zdravotní pojištění za zaměstnance. Přehled musí zaměstnavatel odevzdat nejpozději v den splatnosti pojistného za příslušný měsíc.

Pokud by vyplněný Přehled zaměstnavatel nepodal, stává se výše pravděpodobného pojistného pohledávkou. A v případě, že by takto vzniklá pohledávka nebyla uhrazena, vyměřuje se z ní penále, aktuálně je to 0,05 % z dlužené částky za každý den prodlení.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu

  •  
    Jak si nastavit značku sami
  • Jak značku na internetu řídit
  • Jak značku dostat lidem pod kůži

Detailní informace o školení Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+