Ženám zřejmě vzrostou ceny pojistného

Soudní dvůr EU rozhodl, že musí být odstraněny rozdíly ve výši pojistného a pojistného plnění, které vyplývaly z využití pohlaví jako faktoru při jejich výpočtu. A to nejpozději do 21. prosince 2012.

Pohlaví jako faktor při výpočtu výše pojistného už nemůže vést k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění u mužů a žen. EU od roku 2007 ponechala v pravomoci členských států rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů, jestliže je pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích. Včerejší rozsudek Soudního dvora tuto výjimku definitivně zrušil.

Toto rozhodnutí může mít bohužel nepříznivý dopad na klienty. Pojistný trh tak možná částečně přijde o svoji „pružnost“ a konkurenceschopnost kvůli užšímu výběru produktů pro klienty, dodává k rozhodnutí Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+