Živnostenský zákon: Co je živnostenské oprávnění?

Živnostníci mohou provozovat živnost ohlašovací nebo koncesovanou. Oprávnění provozovat ohlašovací živnost fyzickým osobám vzniká dnem ohlášení nebo dnem, který uvedou při ohlášení jako den vzniku živnostenského oprávnění. U koncesovaných živností musí budoucí živnostník počkat na rozhodnutí o udělení koncese a na nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Podnikatel již neobdrží živnostenský list

Podnikatel prokazuje své živnostenské oprávnění výpisem z živnostenského rejstříku. Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu.

Do vydání výpisu se může podnikatel prokazovat stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu.U koncese se může do vydání výpisu prokazovat pravomocným rozhodnutím u udělení koncese.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro začátečníky

  •  
    Principy fungování PPC reklamy.
  • PPC nejsou jen ve vyhledávačích.
  • Zjednodušte si správu šikovnými nástroji.

Detailní informace o školení PPC reklamy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+