Živnostenský zákon: provozovna

Prostor, ve kterém je živnost provozována se označuje jako provozovna. Provoznovnou může být i automat, který slouží k prodeji zboží nebo poskytování služeb, případně i mobilní provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na stejném místě po dobu delší než tři měsíce.

Živnostnik může své podnikání realizovat ve více provozovnách, pokud je vlastní nebo k provozovně má užívací právo (např. pronájem prostor). U pevných provozoven může živnostenský úřad požadovat, aby podnikatel prokázal k místnostem nebo objektům provozovny vlastnické nebo užívací právo.

Povinností podnikatele je zahájení a ukončení provozování živnosti v dané provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu. Výjimkou je pouze zahájení živnostenského podnikání v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti.

Podnikatel musí zajistit, aby byla provozovna způsobilá k podnikání a byla řádně označena.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Workshop: UX design v návrhu webu

  •  
    Rychlý a efektivní návrh rozhraní.
  • Metoda Design Studio.
  • Prototypy - proč a jak prototypujeme.

Detailní informace o workshopu UX designu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+